ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME ve EĞİTİM MERKEZİ (ROMER)


Şahin E. (Yürütücü) , Koku A. B. , Turgut A. E. , Saranlı U. , Kalkan S. , Keysan O. , et al.

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2019 - 2022

  • Proje Türü: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Başlama Tarihi: Aralık 2019
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2022

Proje Özeti


Robotik, fabrikaların çitlerle ayrılmış bölgelerinde çalışan egzotik bir teknoloji olmaktan çıkıp, dünyadaki bütün endüstri ve pazarlarda dönüştürücü değişimler yaratması beklenen kilit bir teknolojiye dönüşmektedir. Robotik alanında, üniversitelerde başlayan gelişmeler, baş döndürücü bir hızla, ticarileşip sahaya sürülmekte, temelinde robotik teknolojileri içeren otonom taşıtlar otomotiv sektörünü, antrepo taşıyıcıları lojistik sektörünü, insanlarla güvenli bir şekilde yan yana çalışabilen robot kolları imalat sektörünü, muharebe sahasında görev alabilen insansız sistemler savunma sektörünü ciddi değişimlere zorlamaktadır.

Ulusal düzeyde robotik konusuna verilen desteklerin azlığı, ülkemizde bu araştırmalar için gereken altyapının zayıf kalmasına neden olmuş, farklı disiplinler altında koordine edilmeden verilen eğitim, çok-disiplinli olan robotik konusunda yetkin araştırmacı ve insan gücünün yetişmesini engellemiş ve bu teknolojilerin endüstride varolan ürün ve üretim süreçlerine entegre edilmesini yavaşlatmıştır. 

Bu projede, Robotik Teknolojiler Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Merkezi (ROMER) adı altında;

  • robotik teknolojilerini öncü olarak geliştirerek, sahaya sürebilecek yeteneğe sahip yeni bir araştırmacı nesli yetiştirilmesinde, 

  • robotik konusunda yapılacak araştırmaların gerek ulusal gerekse uluslararası seviyede desteklenip, bir üst seviyeye çıkarılmasında, 

  • robotik teknolojilerin endüstriyel üretim süreçlerine entegrasyonunun sağlanmasında ve bu teknolojileri kullanacak ürünler geliştirilmesinde, ve

  • savunma sanayii ihtiyaçları doğrultusunda insansız ve akıllı sistemlerin geliştirilmesinde,

öncü rol üstlenecek bir merkezin kurulması önerilmektedirKurulacak merkez, değişik disiplinlerdeki araştırmacıları ortak bir çalışma mekânında bir araya getirip, büyük gruplar olarak çalışmalarını teşvik edecek, onlara hızlı prototip geliştirme için gereken üretim ve ölçüm atölyeleri sunup, robot platformları ve test ve kayıt cihazları kurulu iç ve dış arenalar vererek hem araştırmalar için hem de endüstriyel prototipleme projeleri için gereken teknik ve fiziksel altyapıyı sunacaktır.


Önerilen merkez bu hedeflere yönelik olarak üç eksende faaliyet gösterecektir: 

  • Araştırma: ROMER, uluslararası düzeyde, bünyesinde yapılacak araştırmalar ile, robotik konusunda dünyaca tanınır bir merkez olmayı hedefleyecek ve Türkiye’deki üniversite, şirket ve kurumların uluslararası robotik ağ ve projelere katılımlarını destekleyecektir. Ulusal düzeyde ise, kurumlara robotik teknolojilerine ilişkin yol haritaları çıkarma ve bunlara yönelik politikalar geliştirme desteği verecek, akademik ve endüstriyel kümelenmeleri başlatıp, destekleyecek ve altyapı eksiği olan üniversite, şirket ve kurumlara fiziksel ve teknik altyapı desteği sunacaktır

  • Endüstri: ROMER, Savunma Sanayiine, insansız ve akıllı savunma sistemlerinin geliştirilmesi, İmalat Sanayiine ise üretim süreçlerine yeni nesil robot teknolojilerinin entegrasyonu konularında gereken kritik robotik teknolojilerine yönelik destek sağlayacaktır. Merkez, bu endüstrilere sahip olduğu teknik ve fiziksel altyapı, ve yetkin araştırmacı birikimiyle, hızlı prototipleme hizmeti verecek, robotik teknolojileri ve altyapısı konusunda faaliyet göstermek isteyen KOBİ’lere de destek olacaktır.

  • Eğitim: ROMER, robotik konusunda araştırmacı yetiştirmeye yönelik olarak, (1) ODTÜ’de entegre bir lisansüstü robotik programı geliştirecek, (2) lisans seviyesinde ilgiyi körükleyecek çalışmalarda bulunup herkese açık robotik yaz okulları düzenleyecek ve (3) robotik konusunda yapılacak STEM faaliyetlerine destek verip ve genel kamuya yönelik bilgilendirme faaliyetleri yapacaktır.


Ulusal ve uluslararası seviyedeki araştırma performansı, savunma ve imalat sanayiine yakınlığı ve verdiği eğitim ve sahip olduğu öğrenci ve öğretim üyesi kalitesiyle, ODTÜ böyle bir merkezi kurarak Türkiye’yi bu kritik teknolojide dünya seviyesine çıkarabilmek için en doğru adrestir.