Yerel tıbbi bitki Viscum album L.’un safra asit sentez ve metabolizmasından sorumlu sitokrom P450 7A1 ve 27A1 enzimlerine etkilerinin moleküler düzeyde incelenmesi


ADALI O. (Yürütücü) , ÇULCU T., Şen A., GÜRAY N. T.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015 - 2015

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2015
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2015