İç Basınçlı Beton Tünellerde Betonarme Kaplama Davranışının Yenilikçi Deneysel ve Sayısal Yaklaşımlar ile İrdelenerek Tasarım Aracı Oluşturulması


Tuncay K. (Yürütücü) , Binici B. , Canbay E. , Arıcı Y. , Yaman İ. Ö.

TÜBİTAK Projesi, 2016 - 2019

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Nisan 2016
  • Bitiş Tarihi: Nisan 2019