Teoriden Praksise: Gündelikte Felsefenin Yeri ve İfadesi


PARKAN B. (Yürütücü) , KARADEMİR A. , ÖZBEY E. Ö. , TURAN Ş. H. , USLU A.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2014 - 2016

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2014
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2016