Eğitim Bilgileri

Doktora, University of Florida, Curriculum And Instruction, Amerika Birleşik Devletleri 2000 - 2006
Yüksek Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Türkiye 1996 - 1998
Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Türkiye 1992 - 1996

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Mesleki Eğitim, Diploma in Teacher Training, Bilkent University, 1999
Mesleki Eğitim, Cambridge University Certificate for Overseas Teachers of English, Bilkent University, 1996

Yaptığı Tezler

Doktora, A case study of faculty support in the distance English language teacher education program at Anadolu University in Turkey, University Of Florida, Curriculum And Instruction, 2006
Yüksek Lisans, Evaluation of BASE 2, an intermediate textbook for teaching English at Bilkent University: A case study, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 1998

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Bilim, Teknoloji ve Toplum, Eğitim, Eğitim Yönetimi ve Eğitimde Program Geliştirme, Eğitim Programları ve Öğretim, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi, Öğretmen Eğitimi

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 2015 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 2011 - 2015
Öğretim Görevlisi Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 2006 - 2011
Araştırma Görevlisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 2000 - 2006
Okutman, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokulu, 1996 - 2000

Akademik İdari Deneyim

ODTÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 2021 - 2021
Fakülte Kurulu Üyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 2021 - 2021
Topluma Hizmet Koordinatörü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 2021 - 2021
ODTÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 2020 - 2020
Fakülte Kurulu Üyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 2020 - 2020
Topluma Hizmet Koordinatörü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 2020 - 2020
Fakülte Kurulu Üyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 2019 - 2019
Topluma Hizmet Koordinatörü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 2018 - 2018
ELT Doktora, Yükseklisans Program Koordinatörü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 2014 - 2014
Teknik ve Teknoloji Grubu Koordinatorü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 2009 - 2014
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 2009 - 2009

Verdiği Dersler

PRACTICE TEACHING Section 10, Lisans, 2019 - 2020
INTRODUCTION TO ELT: APPROACHES AND METHODS, Lisans, 2019 - 2020
ELT METHODOLOGY I Section 1, Lisans, 2019 - 2020
ELT METHODOLOGY I Section 2, Lisans, 2019 - 2020
ELT METHODOLOGY II Section 4, Lisans, 2019 - 2020
ELT METHODOLOGY I Section 1, Lisans, 2019 - 2020
ELT METHODOLOGY II Section 3, Lisans, 2019 - 2020
APPROACHES TO ENGLISH LANGUAGE TEACHER EDUCATION, Doktora, 2019 - 2020
ELT METHODOLOGY II Section 2, Lisans, 2018 - 2019
INSTRUCTIONAL TECH. IN ENG.LANG.TEACH., Yüksek Lisans, 2018 - 2019
PRACTICE TEACHING Section 6, Lisans, 2017 - 2018
ELT MATERIALS DEVELOPMENT AND ADAPTATION, Lisans, 2018 - 2019
ELT METHODOLOGY I Section 3, Lisans, 2017 - 2018
ELT METHODOLOGY I Section 4, Lisans, 2017 - 2018
ELT METHODOLOGY II Section 1, Lisans, 2018 - 2019

Yönetilen Tezler

Özge D., Savaş P., THE EFFECT OF SCRATCH ON CHILDREN'S ENGLISH LANGUAGE AND COGNITIVE DEVELOPMENT, Yüksek Lisans, N.BAHAR(Öğrenci), 2021
Savaş P., Professional identity development of EFL teachers working at rural schools in Turkey, Doktora, M.ŞAHİN(Öğrenci), 2021
Savaş P., Pre-service efl teachers' perceptions and self-efficacy of augmented reality technology: A mixed-method study, Yüksek Lisans, A.OKUMUŞ(Öğrenci), 2021
Savaş P., EFL instructors' perceptions about teaching, social, and cognitive presences in online EFL classes after the outbreak of the Covid-19, Yüksek Lisans, H.FEYZA(Öğrenci), 2021
Savaş P., An investigation of professional identity development across student, novice and experienced EFL teachers: Their expectations and fears for the future, Doktora, G.ERDEM(Öğrenci), 2021
Savaş P., Examining in-service English language teachers' professional needs: Towards an online teacher training program, Doktora, B.ÇİÇEK(Öğrenci), 2020
Savaş P., Flipped vocabulary learning among turkish learners of english as a foreign language: A sequential explanatory mixed method study, Yüksek Lisans, C.ÖZKAL(Öğrenci), 2019
Savaş P., A study on pre-service EFL teachers' admission into teaching programs and efl teachers' recruitment in Turkish context, Doktora, P.ERDOĞAN(Öğrenci), 2019
SAVAŞ P., Meslek içi İngilizce öğretmenlerinin mesleki çevrimiçi bir grupta araştırma deneymleri: nitel çoklu vaka incelemesi, Doktora, N.Karakaya(Öğrenci), 2019
Savaş P., A post-use evaluation of an efl coursebook from the perspectives of preparatory school students and instructors: A mixed methods study, Yüksek Lisans, Ö.ÖZ(Öğrenci), 2019
SAVAŞ P., Türkiye bağlamında hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin öğretmenlik programlarına alımı ve İngilizce öğretmenlerinin atanmaları üzerine bir çalışma., Doktora, P.Erdoğan(Öğrenci), 2019
SAVAŞ P., İngilizce öğretmen adaylarının mobil destekli dil öğrenme pratikleri ve mobil destekli dil öğrenmeye ilişkin algıları., Yüksek Lisans, S.Özge(Öğrenci), 2019
Savaş P., In-service efl teacher's research experiences in an online professional learning community: A qualitative multiple case study, Doktora, N.KARAKAYA(Öğrenci), 2019
Savaş P., The use of CALL to foster learner autonomy in EFL: A quasi-experimental study, Yüksek Lisans, Z.KIZMAZ(Öğrenci), 2019
Savaş P., Pre-service efl teachers' current practices and perceptions of mobile assisted language learning, Yüksek Lisans, S.ÖZGE(Öğrenci), 2019
Savaş P., Intercultural competence in the eyes of state school efl teachers in turkey and a suggested in-service training module, Doktora, N.GEDİK(Öğrenci), 2019
Savaş P., What makes an EFL textbook effective?: Learner perceptions about characteristics of effective EFL textbooks, Yüksek Lisans, M.HOPA(Öğrenci), 2019
SAVAŞ P., EFL student and instructor perceptions of pair and group work speaking activities: A case study at a state university in Turkey, Yüksek Lisans, İ.NUR(Öğrenci), 2018
SAVAŞ P., Types of questions posed by efl teacher candidates and their potential role in fostering communication in language classrooms, Yüksek Lisans, E.KARAKUŞ(Öğrenci), 2018
SAVAŞ P., The use of multiplayer online computer games in developing efl skills, Yüksek Lisans, M.EMRE(Öğrenci), 2018
SAVAŞ P., DELİALİOĞLU Ö., Investigating the effectiveness of a mobile device supported learning environment on English preparatory school students' vocabulary acquisiton, Doktora, Ş.Bakay(Öğrenci), 2017
DELİALİOĞLU Ö., SAVAŞ P., Bir mobil destekli öğrenme ortamının ingilizce hazırlık öğrencilerinin kelime bilgisi edinimine etkisinin incelenmesi., Doktora, Ş.Bakay(Öğrenci), 2017
SAVAŞ P., The perceptions of efl instructors and administrators on teacher autonomy: A case study, Yüksek Lisans, T.YILDIRIM(Öğrenci), 2017
SAVAŞ P., In-service english teachers' use of information and communication technology for self-directed professional development, Yüksek Lisans, G.ERDEM(Öğrenci), 2017
SAVAŞ P., Perceptions of EFL pre-service teachers about cooperative learning: A case study in a state university in Turkey, Yüksek Lisans, E.AKPOLAT(Öğrenci), 2016
SAVAŞ P., Expectations, experiences, and suggestions of newly-hired EFL instructors: A mixed-methods study at a foundation university in Turkey, Yüksek Lisans, P.KURTOĞLU(Öğrenci), 2016
SAVAŞ P., Yabancı diller eğitimi bölümü öğrencilerinin işbirlikli öğrenme hakkındaki görüşleri., Yüksek Lisans, E.Çakmak(Öğrenci), 2016
SAVAŞ P., İşe yeni başlamış ingilizce okutmanlarının beklentileri, tecrübeleri ve önerileri: Türkiye’deki özel bir üniversitede karma yöntem çalışması., Yüksek Lisans, P.Kurtoğlu(Öğrenci), 2016
SAVAŞ P., Qualities of effective EFL teachers at higher education level: Student and teacher perspectives, Yüksek Lisans, E.ATA(Öğrenci), 2015
SAVAŞ P., A qualitative case study of English language teachers' views towards teacher research as a professional developmental tool, Yüksek Lisans, N.KARAKAYA(Öğrenci), 2015
SAVAŞ P., İngilizce öğretmenlerinin bir mesleki gelişim aracı olarak öğretmen tarafından yapılan araştırmalara karşı görüşlerinin nitel durum incelemesi., Yüksek Lisans, N.Karakaya(Öğrenci), 2015
SAVAŞ P., Common pronunciation errors of seventh grade EFL learners: A case from Turkey, Yüksek Lisans, B.AKTUĞ(Öğrenci), 2015
SAVAŞ P., Authenticity via instructional technology in EFL classes at a private university in Turkey, Yüksek Lisans, N.GEDİK(Öğrenci), 2015
SAVAŞ P., İngilizce öğretimi bağlamında öğretim aracı olarak ağ seminerleri., Yüksek Lisans, B.Çiçek(Öğrenci), 2014
SAVAŞ P., Student and teacher perceptions on benefits and challenges of using blogs in English in foreign language reading classes, Yüksek Lisans, L.SEDA(Öğrenci), 2014
SAVAŞ P., İngiliz dili eğitimi bölümü öğretmen adaylarının web 2.0 araçlarıyla alternatif değerlendirme yöntemlerinin uygulanmasına karşı tutumları: devlet üniversitesinde bir durum çalışması., Yüksek Lisans, N.Ceren(Öğrenci), 2014
SAVAŞ P., İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin çevirimiçi otantik okumalara karşı olan algılarının belirlenmesi., Yüksek Lisans, M.Yaman(Öğrenci), 2014
SAVAŞ P., İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin bilgisayar destekli dil öğrenimi hakkındaki düşünceleri ve çevrimiçi kapsalı okuma yoluyla rastlantısal kelime öğrenmeleri., Yüksek Lisans, M.Yılmaz(Öğrenci), 2014
SAVAŞ P., English as a foreign language learners' perceptions of call and incidental vocabulary development via an online extensive reading program, Yüksek Lisans, M.YILMAZ(Öğrenci), 2014
SAVAŞ P., EFL teachers' perceptions on the effectiveness of components of an EFL in-service training program, Yüksek Lisans, A.YURTTAŞ(Öğrenci), 2014
SAVAŞ P., Exploration of english as a foreign language tudents'perceptions about online authentic readings, Yüksek Lisans, M.YAMAN(Öğrenci), 2014
SAVAŞ P., Webinars as instructional tools in English language teaching context, Yüksek Lisans, B.ÇİÇEK(Öğrenci), 2014
SAVAŞ P., Perceptions of ELT pre-service teachers toward alterative assessmet via web 2.0 tools:a case study at a Turkish state university, Yüksek Lisans, N.CEREN(Öğrenci), 2014
SAVAŞ P., Perceptions of EFL learners towards portfolios as a method of alternative assessment: A case study at a Turkish state university, Yüksek Lisans, Y.ERDEN(Öğrenci), 2011

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ağustos, 2020

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ansiklopedide Bölümler

Diğer Yayınlar

Desteklenen Projeler

SAVAŞ P., BAŞARAN B. Ç. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türkiye'deki Hizmet İçi İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Eğitim İhtiyaçlarının Araştırılması, 2018 - 2020
SAVAŞ P., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Tablet Pc'lerin İngilizce Öğretiminde Etkin Kullanımı İle İlgili İngilizce Öğretmen Adaylarının Deneyim Ve Düşüncelerinin Araştırılması., 2012 - 2014

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Egitim Ve Bilim-Education And Science, Editörler Kurulu Üyesi, 2014 - 2016

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

TÜBİTAK, Üye, 2010 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

COMPUTER ASSISTED LANGUAGE LEARNING, SSCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2019
RECALL, SSCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2019
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Araştırma Projesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, Ağustos 2019
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Araştırma Projesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, Ağustos 2019
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, SSCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2019
Towards Higher Education (THE) Conference, Bogazici University, Bildiri (Özet), Temmuz 2019
English Language Teaching Approaches and Methodology, Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan ders kitabı, Şubat 2019
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Araştırma Projesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, Aralık 2018
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Araştırma Projesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, Aralık 2018
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Araştırma Projesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, Kasım 2018
The Foundations of Teaching English as a Foreign Language, Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan ders kitabı, Ekim 2018
Teaching And Teacher Education, SSCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2017
JOURNAL OF EXPERIMENTAL & THEORETICAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Mart 2017
Euroasian Journal of Educational research, ESCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2017
Teaching And Teacher Education, SSCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2017

Bilimsel Danışmanlıklar

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Türkiye, 2013 - Devam Ediyor

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Savaş P., Towards Higher Education (THE) Conference, Bogazici University, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, İstanbul, Türkiye, Eylül 2019
Savaş P., Applied Education Congress, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Türkiye, Eylül 2012

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

Towards Higher Education (THE) Conference, Bogazici University., Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2019

Davetli Konuşmalar

Integrating Technology into EFL Curriculum, Çalıştay, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, YEĞİTEK, İngilizce Dijital İçerik Geliştirme Çalıştayı, Türkiye, Aralık 2018
English Language Teaching in the Digital Age, Konferans, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, YEĞİTEK, 9. eTWinning Ulusal Konferansı, Türkiye, Aralık 2018
THe Essential ROle and Ways of Learning ENglish in the 21st Century, Seminer, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Söz Sende Dil Kampı, Türkiye, Ocak 2018
SOMDER-Yabancı Dil Eğitiminde Teknolojinin Etkin Kullanımı, Konferans, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye, Şubat 2014

Burslar

Turkish Council of Higher Education Scholarship for Doctoral Study Abroad, YÖK, 2000 - 2004

Ödüller

Savaş P., ODTÜ YILIN EĞİTİMCİSİ ÖDÜLÜ, Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Vakfı, Aralık 2021
Savaş P., ODTÜ PERFORMANS ÖDÜLÜ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ocak 2020
Çiftçi E. Y. , Savaş P., Uluslararası Süreli Yayın Makale Ödülü, Odtü Geliştirme Vakfı, Kasım 2018
Çiftçi E. Y. , Savaş P., Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, Tübitak-Ulakbim, Ekim 2018
Savaş P., ODTÜ PERFORMANS ÖDÜLÜ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ağustos 2018
Savaş P., ODTÜ YILIN EĞİTİMCİSİ ÖDÜLÜ, Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Vakfı, Aralık 2017
Savaş P., ODTÜ PERFORMANS ÖDÜLÜ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Temmuz 2014
Savaş P., Uluslararası Süreli Yayın Makale Ödülü, Odtü Geliştirme Vakfı, Temmuz 2011
Savaş P., Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, Tübitak-Ulakbim, Temmuz 2011
Savaş P., Outstanding Academic Achievement, University Of Florida, Ağustos 2005
Savaş P., Outstanding Academic Achievement, University Of Florida, Ağustos 2004
Savaş P., Outstanding Service and Dedication to the UF PT3 Teaching and Technology Initiative, University Of Florida College Of Education, Temmuz 2004
Savaş P., Outstanding Academic Achievement, University Of Florida, Ağustos 2002
Savaş P., Outstanding Academic Achievement, University Of Florida, Ağustos 2001