Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

"Kanada Mimarlık Merkezi (CCA): Kuruluş Süreci ve Mimari Betimlemesi",

Metu Journal Of The Faculty Of Architecture, no.21, pp.1-31, 2004 (Journal Indexed in AHCI)

Western influences on the Ottoman Empire and Occidentalism in the architecture of Istanbul

EIGHTEENTH-CENTURY LIFE, vol.26, no.3, pp.139-163, 2002 (Journal Indexed in AHCI) identifier identifier

"The Monumental Iwan: A Symbolic Space or A Functional Device?"

Metu Journal Of The Faculty Of Architecture, no.11, pp.5-19, 1991 (Journal Indexed in AHCI)

Articles Published in Other Journals

“Mimar Sinan ve Selçuklu Mimarlık Geleneği”

Düşünen Şehir, no.9, pp.66-73, 2019 (National Non-Refereed Journal)

“Altın Oran ve Mimarlık"

BUMED Dergisi, no.231, pp.46-47, 2017 (National Non-Refereed Journal)

“Konya Mevlana Külliyesi”

TM: Tasarım Merkezi, no.6, pp.24-31, 2017 (National Non-Refereed Journal)

“AKP Döneminde Rövanşist Mimari”

Mimarlık, no.386, pp.4-19, 2015 (Other Refereed National Journals)

“İstanbul’da Su ve Meydan Çeşmesi”

ODTÜLÜ, no.49, pp.16-23, 2012 (National Non-Refereed Journal)

“Anadolu Selçuklu Mimari Tarihinde Anlam Araştırmaları,”

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, no.7, pp.67-80, 2009 (Other Refereed National Journals)

Ankara Cenabi Ahmed Paşa Külliyesi”

TM: Tasarım Merkezi, no.5, pp.20-25, 2007 (National Non-Refereed Journal)

“Bursa Hüdavendigar Külliyesi”

TM: Tasarım Merkezi, no.4, pp.16-21, 2007 (National Non-Refereed Journal)

“Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası”

TM: Tasarım Merkezi, no.3, pp.18-25, 2007 (National Non-Refereed Journal)

“Edirne II: Beyazıd Külliyesi”

TM: Tasarım Merkezi, no.7, pp.18-27, 2007 (National Non-Refereed Journal)

“Amasya Sultan II. Beyazıd Külliyesi”

TM: Tasarım Merkezi, no.2, pp.26-33, 2007 (National Non-Refereed Journal)

“Hunad Külliyesi”

TM: Tasarım Merkezi, no.1, pp.24-29, 2006 (National Non-Refereed Journal)

"Ortaçağ Anadolu Mimarisinde Anlam"

Arkeoloji ve Sanat, no.20, pp.29-38, 1998 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

"Zigetvar Kanunî Sultan Süleyman Türbe-Palankası’nda Araştırma ve Arkeolojik Çalışmalar 2015-2017”

Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 26 - 27 October 2017, pp.93-157

“Reconstruction of Memory and Memorials in Szigetvár”

ICONARCH III: International Congress of Architecture , Konya, Turkey, 11 - 12 May 2017, pp.91-104 Creative Commons License

“Architectural Technology in History Class”

ICONARCH II: International Congress of Architecture,, Konya, Turkey, 20 - 22 November 2014, pp.398-409 Creative Commons License

"Mimar Sinan'dan Öğrenmek: Cami Tasarımında Özgünlük Arayışına Yanıtlar"

1. Ulusal Cami Mimarisi Sempozyumu: Gelenekten Geleceğe Cami Mimarisinde Çağdaş Tasarım ve Teknolojileri Sempozyum Kitabı, İstanbul, Turkey, 2 - 05 October 2012, pp.256-264

“Anadolu Selçuklu Mimari Tasarımını Etkileyen Evren ve Estetik Anlayışı”

Anadolu Selçuklu Şehirleri ve Uygarlığı Sempozyumu, Konya, Turkey, 7 - 08 October 2008, pp.85-107

“The Concept of Beauty from Plotinus to St. Augustine and Ghazzali, and Art of Abstraction in Medieval Eastern Mediterranean”

,” XVII. Congress of Aesthetics: Aesthetics Bridging Cultures, Ankara, Turkey, 9 - 13 July 2007, pp.109-114

“Taklidin Estetiği: Anadolu Selçuklu Mimarisinin Mimesis Kavramı Üzerinden Okunması”

Türkiye’de Estetik: Türkiye Estetik Kongresi Bildirileri, Ankara, Turkey, 22 - 24 November 2006, pp.563-571

French and Ottoman Rococo: Blurring of Images

Smposium International d’Imagologie , Muğla, Turkey, 26 - 28 April 2004, pp.109-114

"Orta Çağ Anadolu Türk Mimarisi ve Mistisizm"

Uluslararası Dördüncü Türk Kültürü Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 07 November 1997, pp.171-185

"The Origins of the Seljukid Double-Headed Eagle as a Cosmological Symbol"

Art Turc/Turkish Art: , Geneve, Switzerland, 17 - 23 September 1999, pp.559-566

"The Historical Evolution of the Turkish Mosque Architecture"

Symposium on Mosque Architecture, Ar-Riyad, Saudi Arabia, 30 January - 03 February 1999, pp.89-111

"Pastoral Türk Kültürünün Yakın Doğu'ya Bir Katkısı: Mimari Tasarımda Sentez Arayışı"

Uluslararası Üçüncü Türk Kültürü Kongresi Bildirileri , Ankara, Turkey, 25 - 29 September 1993, pp.261-267

Anadolu Selçuklu Mimarisi İkonografisi Yazımına Doğru"

Selçuk Üniversitesi VII. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri Bildirileri , Konya, Turkey, 30 April - 02 May 1998, pp.289-299

"Ortaçağ Türbe Mimarisinin İçerdiği Anlamlar ve Kayseri Döner Kümbet Örneği"

Erciyes Üniversitesi I. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu , Kayseri, Turkey, 11 - 12 April 1996, pp.291-303

"Selçuklu Anıtsal Mimarisinde Kozmolojik İmgeler: Evren Katmanlarının Simgesi Olarak 'Kutsal Ağaç' Kompozisyonu"

Selçuk Üniversitesi I-II. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri , Konya, Turkey, 25 - 26 April 1994, pp.199-206

Books & Book Chapters

“İsfahan Cuma Câmii'nin Maksûre Kubbesi ve Üzerindeki Bânî Kitâbesinde Yer Alan “Sultan” Unvanı Üzerine”

in: Bİlge Vezir Nizâmülmülk , MK Arıcan,ME Kala,M Tuğrul, Editor, Konya BB, Konya, pp.543-583, 2019

“Anadolu Selçuklu Mimarisi 1-4”

in: İnci Aslanoğlu İçin Bir Mimarlık Tarihi Dizimi, . T. E. Altan,S. Enginsoy Ekinci, Editor, ODTÜ Basım İşliği, Ankara, pp.1-20, 2019

“Ankara’da Tarihi Mimarinin Sosyo-Ekonomik Değerlendirilimi için Bakış Açıları”

in: Şehir Ekonomisi: Ankara Şehir Araştırmaları, M Kar,MA Sarıkaya, Editor, Ankara BB, Ankara, pp.7-30, 2017

“Osmanlı Üst Kimliği ile Sanat ve Mimarlık Alanında Özümleme,”

in: Osmanlı Dünyasında Kültürel Karşılaşmalar ve Sanatsal Yansımaları, Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu’na Armağan , APŞ Tekinalp,F Müderrisoğlu, Editor, Hacettepe Ü., Ankara, pp.175-180, 2017

“Szulejmán Szultán Türbe-Palánkja Szigetrváron a 2015/2016-os Ásatások Építészeti Vizsgálatai Alapján”

in: Szulejmán Szultán Szigetrváron: A Szigetvári Kutatások 2013-2016 Között, N. Pap and P. Fodor, Editor, Pannon Castrum Kft., Pecs, pp.131-161, 2017

“Architectural Transformations in Mediaeval Anatolia (With Special Reference to Central Asia)”

in: Byzantine Culture, Dean Sakel, Editor, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, pp.279-292, 2014

“Anadolu’da Selçuklu Mimarisi ve Kayseri Gevher Nesibe Darüşşifası Örneği”

in: Anadolu Selçuklu Uygarlığının İzinde, MB Tanman, Editor, Kayseri BB, Kayseri, pp.105-127, 2014

“Architectural Transformations in Mediaeval Anatolia (With Special Reference To Central Asia)”

in: Byzantine Culture, Dean Sakel, Editor, Türk Tarih Kurumu, Ankara, pp.279-292, 2013

"Imprisoned Pearls: The Long-Forgotten Symbolism of the Great Mosque and Dār al-Shifā’ at Divriği"

in: Archaeology, Anthropology and Heritage in the Balkans and Anatolia: The Life and Works of F.W.Hasluck, 1878-1920, D. Shankland, Editor, The Isis Press, İstanbul, pp.315-345, 2013

“The Upper City of Hasankeyf: Archaeological Park Documentation Study 2002”

in: Salvage Project of the Archaeological Heritage of the Ilısu and Carchemish Dam Reservoirs, Activities in 2002, Numan Tuna and Owen Doonan, Editor, ODTÜ Basım İşliği, Ankara, pp.374-386, 2011

“The Assessment of European Architecture by Ottoman Ambassadors of the Eighteenth Century”

in: Europa und die Türkei im 18. Jahrhundert / Europe and Turkey in the Eighteenth Century, Barbara Schmidt-Haberkamp, Editor, Böhlau Verlag Wien, Göttingen, pp.489-505, 2011

“Seljuk Architecture and Urbanism in Anatolia”

in: Expo Shangai 2010: Better City Better Life, Turkey, Anatolia, Istanbul, A. Savaş, Editor, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.79-81, 2010

"Return of the Sultan: Nuruosmânîye Mosque and the İstanbul Bedestan,"

in: Constructing Cultural Identity, Representing Social Power, N. Kısakürek,O. Rastrick,K. Esmark and C. Bilsel, Editor, AAUP see Association of American University Presses, Rome, pp.139-157, 2010

“Evrenin Binasi: Mimarîde Yazı ve Kozmolojik Anlam”

in: Selçuklu Uygarlığı, AU Peker,AY Ocak,K Bilici, Editor, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.31-41, 2006

“Anadolu Bazilika Geleneği ve Anıtsal Mimariye Etkisi”

in: Selçuklu Uygarlığı, AU Peker,AY Ocak,K Bilici, Editor, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.55-65, 2006

“A Retreating Power: Ottoman approach to the West in the 18th century,”

in: Power and Culture: Hegemony, Interaction and Dissent, Jonathan Osmond and Ausma Cimdina, Editor, AAUP see Association of American University Presses, Rome, pp.83-100, 2006

Bologna Süreci Temel Belgeleri

DPT Ulusal Ajans Yayını, Ankara, 2005

"Montreal'in Mirası"

in: Cevat Erder Armağanı, NŞ Güçhan, Editor, ODTÜ Basım İşliği, Ankara, pp.155-176, 2003

2002 "Osmanlı Mimarisinde Yaratıcılık: Amasya Örnekleri"

in: Türkler, Y Halaçoğlu,HC Güzel,K Çiçek,S Koca, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.52-59, 2002

"Anadolu'nun Onüçüncü Yüzyılını Anlamak"

in: Semra Ögel'e Armağan: Mimarlık ve Sanat Tarihi Yazıları, A Ağır, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.107-119, 2000

"Ortaçağ Anadolu Türk Sanatına Eski Mezopotamya Sanatından Gelen Etkiler Konusu,”

in: Sanatta Etkileşim, ZY Yaman, Editor, Türkiye Şs Bankası Kültür Yayınları, Ankara, pp.202-205, 2000

"Excursions for the Critic of Secluded Architectures"

in: Environment-Vision 2000 EASA Ürgüp Türkiye (2-16 August 1992) Final Report, G Demiröz, Editor, ODTÜ Basım İşliği, Ankara, pp.55-59, 1996

Expert Reports

Other Publications