Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The impact of R&D and knowledge diffusion on the productivity of manufacturing firms in Turkey

JOURNAL OF PRODUCTIVITY ANALYSIS, vol.44, no.1, pp.79-95, 2015 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Assessing the Drivers of R&D Activities of Firms in Developing Countries: Evidence From Turkey

EUROPEAN JOURNAL OF DEVELOPMENT RESEARCH, vol.26, no.5, pp.853-869, 2014 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier

Does R&D Intensity Contribute to Technical Efficiency in Turkey?

IKTISAT ISLETME VE FINANS, vol.29, no.336, pp.9-30, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Preface

Industrial Dynamics, Innovation Policy, and Economic Growth through Technological Advancements, pp.1-417, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

Foreign Direct Investment and Technology Spillovers in the Turkish Manufacturing Industry

INDUSTRIAL DYNAMICS, INNOVATION POLICY, AND ECONOMIC GROWTH THROUGH TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS, pp.30-51, 2013 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier

The determinants of excess worker turnover in Luxembourg

INTERNATIONAL JOURNAL OF MANPOWER, vol.30, pp.253-268, 2009 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The evolution of the distribution of plant size: Evidence from Luxemburg

SMALL BUSINESS ECONOMICS, vol.27, pp.301-311, 2006 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Trade liberalization and innovation decisions of firms: Lessons from Post-1980 Turkey

World Development, vol.31, no.8, pp.1443-1458, 2003 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları

İTÜ Vakfı Dergisi, pp.18-21, 2016 (International Refereed University Journal)

Bilgi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramsal Tartışma

Science and Technology Policies Research Center Tekpol, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Ar Ge İnovasyon ve Gelişmekte olan Ülkelerin Rekabet Gücü Arasındaki İlişkiler

Elektrik Mühendisliği, pp.15-23, 2015 (International Refereed University Journal)

Türkiye nin Teknoloji Politikaları Karnesi

Optimist, vol.1, pp.56-63, 2013 (International Refereed University Journal)

Değişen üniversite sanayi işbirliğinde üniversite örgütlenmesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.68, pp.95-127, 2013 (Other Refereed National Journals)

A snapshot of the national research system in Turkey

İzmir Review of Social Sciences, vol.1, pp.19-30, 2013 (Other Refereed National Journals)

Analyzing RD activities of foreign enterprises in emerging economies. Lessons from Turkey

TEKPOL working paper series, STPS-WP-11/04, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Determinants of Growth Performance of High Growth Firms: An Analysis of the Turkish Manufacturing Sector

ERF 26th Annual Conference on Sustainable Development Goals (SDGs) as a Framework for MENA’s Development Policy, Cairo, Egypt, 29 - 31 March 2020, pp.1-20

Türkiye Ekonomisinde Sanayileşme ve Teknolojik Değişme Süreçleri Üzerine Düşünceler

Türk Sosyal Bilimler Derneği 16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 28 November 2019, pp.300-301 Sustainable Development

Determinants of High Growth Firms: An Analysis of the Turkish Manufacturing Sector

International Conference of TED University Trade Research Center (TRC)”Emerging Markets: Recent Challenges International Conference of TRC, 13 - 14 June 2019 Sustainable Development

Turkish National Innovation System: Structures and Challenges,

International Conference on Innovation and Global Issues in Social Sciences, InGlobe 2017, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.283-287

Analysis of foreign ownership, RD and spillovers in developing countries: Evidence from Turkey

17th International conference of Economic Research Forum, 20 - 22 March 2011, pp.1-37

Foreign firms and technologyspillovers in developing countries the Turkish case

UNUMERIT Conference on Micro Evidence on Innovation in Developing Economies, 30 May - 01 June 2007

Trade liberalization and innovation decisions of firms a case study for Turkish manufacturing industries

7th Annual Conference of the Economic Research Forum for the Arab Countries, Iran and Turkey, Maastricht, Netherlands, 27 - 30 October 2000

Books & Book Chapters

Akademik Girişimciler: Ankara'da Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Motivasyon Faktörleri, Karşılaşılan Zorluklar ve Başarı Kriterleri

in: Türkiye'de Yenilik Tabanlı Girişimcilik, İ. Semih Akçomak,Berna Beyhan,DilekÇetindedamar,Vedat Sinan Tandoğan, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.1-402, 2021

Türkiye Ekonomisinde İthal İkamesinin Yükselemeyişinin Nedenleri ve Teknolojik Değişme Süreçlerine Etkisi Üzerine Düşünceler

in: Türkiye’nin Yerli Üretimi ve Politik Ekonomisi , Murad Tiryakioğlu, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.1-549, 2021

Sermayenin küreselleşmesi ve araştırma geliştirme faaliyetleri: Türkiye'deki çokuluslu şirketler üzerine bir çalışma

in: Bilim Teknoloji ve Yenilik Kavramlar Kuramlar ve Politika, İ. Semih Akçomak, Erkan Erdil, M. Teoman Pamukçu, Murad Tiryakioğlu, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.614, 2016

Bilgi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramsal Tartışma

in: Bilim Teknoloji ve Yenilik Kavramlar Kuramlar ve Politika, İ.S. Akçomak, E. Erdil, M.T. Pamukçu and M. Tiryakioğlu, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.19-46, 2016

Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikasının 1980 sonrası Tarihçesi ve Gelişimi

in: Bilim Teknoloji ve Yenilik Kavramlar Kuramlar ve Politika, İ. Semih Akçomak, Erkan Erdil, M. Teoman Pamukçu, Murad Tiryakioğlu, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.667-700, 2016

Sermayenin Küreselleşmesi ve Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri: Türkiye’deki Çokuluslu Şirketler üzerine bir Çalışma

in: Bilim Teknoloji ve Yenilik Kavramlar Kuramlar ve Politika, İ.S. Akçomak, E. Erdil, M.T. Pamukçu and M. Tiryakioğlu, Editor, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.589-614, 2016

Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikasının 1980 Sonrası Tarihçesi ve Gelişimi

in: Bilim Teknoloji ve Yenilik Kavramlar Kuramlar ve Politika, İ.S. Akçomak, E. Erdil, M.T. Pamukçu and M. Tiryakioğlu, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.667-710, 2016

ANALYSING R&D ACTIVITIES OF FOREIGN ENTERPRISES IN EMERGING ECONOMIES: LESSONS FROM TURKEY

in: World Scientific Reference on Globalisation in Eurasia and the Pacific Rim, David A Dyker, Editor, World Scientific and Imperial College, Londrina, pp.185-232, 2016

Bilgi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramsal Tartışma

in: Bilim Teknoloji ve Yenilik Kavramlar Kuramlar ve Politika, İ. Semih Akçomak, Erkan Erdil, M. Teoman Pamukçu, Murad Tiryakioğlu, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.19-46, 2016

Türkiye Ekonomisinde Yenilik Desteklerinin Değerlendirilmesi: 2008-2010 Dönemi İçin Bir Etki Analizi Denemesi

in: Türkiye Ekonomisinin Dünü Bugünü Yarını, Emre Özçelik Erol Taymaz, Editor, İmge yayınevi, İstanbul, pp.71-90, 2015

Institutional Environment, Economic Performance and Innovation in Turkey

in: Research and Assessment on Euro Mediterrenean Relations, Senan Florensa, Editor, European Union : Europa , Barcelona, pp.15-64, 2015

Ankara İli Bilgi İletisim Teknoloji Sektörü Yenilik Kapasitesi ve Üniversite Sanayi İsbirlikleri

in: Ali Fıkırkoca Anı Kitabı Yasam Düsünce ve Inovasyon, Y.Yılmaz; E. Embel , Editor, Mülkiyeliler Birliği Yayınları, Ankara, pp.177-2906, 2015

Institutional Environment, Economic Performance and Innovation in Turkey

in: Research and Assesment on Euro Mediterranean Relations, Senén Florensa, Editor, European Commission, Brüksel, pp.15-64, 2015

Ankara İli Bilgi İletişim Teknoloji Sektörü Yenilik kapasitesi ve Üniversite Sanayi İşbirliği

in: Ali Fıkırkoca Kitabı Yaşam Düşünce ve İnovasyon, Zafer Yılmaz Ersin Embel, Editor, Mülkiyeliler Birliği, Ankara, pp.177-206, 2015

Analysing RD Activities of Foreign Enterprises in Emerging Economies: Lessons from Turkey

in: World Scientific Reference on Globalisation in Eurasia and the Pacific Rim: Foreign Direct Investment, David A. Dyker, Editor, World Scientific and Imperial College Press, Londrina, pp.27-65, 2014 Sustainable Development

Foreign direct investment and technology spillovers in the Turkish manufacturing industry

in: Industrial Dynamics Innovation Policy and Economic Growth through Technological Advancements, Erdil, Erkan Pamukçu, M. Teoman, Yetkiner, Hakan, Editor, IGI Global, Atlanta, pp.30-51, 2013 Sustainable Development

Entry, Exit and Productivity in Turkish Manufacturing Industries

in: Market Dynamics and Productivity in Developing Countries Economic Reforms in the Middle East and North Africa, Khalid Sekkat, Editor, Springer-Verlag , Dortmund, pp.111-145, 2010

Other Publications