Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Assessing the Drivers of R&D Activities of Firms in Developing Countries: Evidence From Turkey

EUROPEAN JOURNAL OF DEVELOPMENT RESEARCH, vol.26, no.5, pp.853-869, 2014 (SSCI) Sustainable Development identifier

Does R&D Intensity Contribute to Technical Efficiency in Turkey?

IKTISAT ISLETME VE FINANS, vol.29, no.336, pp.9-30, 2014 (SSCI) identifier

Foreign Direct Investment and Technology Spillovers in the Turkish Manufacturing Industry

INDUSTRIAL DYNAMICS, INNOVATION POLICY, AND ECONOMIC GROWTH THROUGH TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS, pp.30-51, 2013 (SSCI) Sustainable Development identifier

Preface

Industrial Dynamics, Innovation Policy, and Economic Growth through Technological Advancements, pp.1-417, 2013 (SSCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Innovation patterns in firms and intra-industry heterogeneity empirical evidence from Turkey

EVOLUTIONARY AND INSTITUTIONAL ECONOMICS REVIEW, vol.19, no.2, pp.645-679, 2022 (ESCI) identifier

Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları

İTÜ Vakfı Dergisi, pp.18-21, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Bilgi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramsal Tartışma

Science and Technology Policies Research Center Tekpol, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Değişen üniversite sanayi işbirliğinde üniversite örgütlenmesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.68, pp.95-127, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

A snapshot of the national research system in Turkey

İzmir Review of Social Sciences, vol.1, pp.19-30, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Determinants of Growth Performance of High Growth Firms: An Analysis of the Turkish Manufacturing Sector

ERF 26th Annual Conference on Sustainable Development Goals (SDGs) as a Framework for MENA’s Development Policy, Cairo, Egypt, 29 - 31 March 2020, pp.1-20

Türkiye Ekonomisinde Sanayileşme ve Teknolojik Değişme Süreçleri Üzerine Düşünceler

Türk Sosyal Bilimler Derneği 16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 28 November 2019, pp.300-301 Sustainable Development

Determinants of High Growth Firms: An Analysis of the Turkish Manufacturing Sector

International Conference of TED University Trade Research Center (TRC)”Emerging Markets: Recent Challenges International Conference of TRC, 13 - 14 June 2019 Sustainable Development

Turkish National Innovation System: Structures and Challenges,

International Conference on Innovation and Global Issues in Social Sciences, InGlobe 2017, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.283-287

Analysis of foreign ownership, RD and spillovers in developing countries: Evidence from Turkey

17th International conference of Economic Research Forum, 20 - 22 March 2011, pp.1-37

Foreign firms and technologyspillovers in developing countries the Turkish case

UNUMERIT Conference on Micro Evidence on Innovation in Developing Economies, 30 May - 01 June 2007

Trade liberalization and innovation decisions of firms a case study for Turkish manufacturing industries

7th Annual Conference of the Economic Research Forum for the Arab Countries, Iran and Turkey, Maastricht, Netherlands, 27 - 30 October 2000

Books & Book Chapters

Akademik Girişimciler: Ankara'da Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Motivasyon Faktörleri, Karşılaşılan Zorluklar ve Başarı Kriterleri

in: Türkiye'de Yenilik Tabanlı Girişimcilik, İ. Semih Akçomak,Berna Beyhan,DilekÇetindedamar,Vedat Sinan Tandoğan, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.1-402, 2021

Les Académiques pour la Paix en Tuquie

in: La liberté académique. Enjeux et menaces , Vanessa Frangville,Aude merlin,Jihane Sfeir,Pierre-Etienne Vandamme, Editor, Editions de l'Université de Bruxelles, Brussels, pp.1-256, 2021

Türkiye Ekonomisinde İthal İkamesinin Yükselemeyişinin Nedenleri ve Teknolojik Değişme Süreçlerine Etkisi Üzerine Düşünceler

in: Türkiye’nin Yerli Üretimi ve Politik Ekonomisi , Murad Tiryakioğlu, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.1-549, 2021

Bilgi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramsal Tartışma

in: Bilim Teknoloji ve Yenilik Kavramlar Kuramlar ve Politika, İ. Semih Akçomak,Erkan Erdil,M. Teoman Pamukçu,Murad Tiryakioğlu, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.19-46, 2016

Bilgi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramsal Tartışma

in: Bilim Teknoloji ve Yenilik Kavramlar Kuramlar ve Politika, İ.S. Akçomak,E. Erdil,M.T. Pamukçu and M. Tiryakioğlu, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.19-46, 2016

Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikasının 1980 sonrası Tarihçesi ve Gelişimi

in: Bilim Teknoloji ve Yenilik Kavramlar Kuramlar ve Politika, İ. Semih Akçomak, Erkan Erdil, M. Teoman Pamukçu, Murad Tiryakioğlu, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.667-700, 2016

Sermayenin Küreselleşmesi ve Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri: Türkiye’deki Çokuluslu Şirketler üzerine bir Çalışma

in: Bilim Teknoloji ve Yenilik Kavramlar Kuramlar ve Politika, İ.S. Akçomak, E. Erdil, M.T. Pamukçu and M. Tiryakioğlu, Editor, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.589-614, 2016

Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikasının 1980 Sonrası Tarihçesi ve Gelişimi

in: Bilim Teknoloji ve Yenilik Kavramlar Kuramlar ve Politika, İ.S. Akçomak, E. Erdil, M.T. Pamukçu and M. Tiryakioğlu, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.667-710, 2016

Analysing R&D Activities of Foreign Enterprises in Emerging Economies: Lessons from Turkey

in: World Scientific Reference on Globalisation in Eurasia and the Pacific Rim, David A Dyker, Editor, World Scientific Publishing , Londrina, pp.185-232, 2016

Sermayenin küreselleşmesi ve araştırma geliştirme faaliyetleri: Türkiye'deki çokuluslu şirketler üzerine bir çalışma

in: Bilim Teknoloji ve Yenilik Kavramlar Kuramlar ve Politika, İ. Semih Akçomak,Erkan Erdil,M. Teoman Pamukçu,Murad Tiryakioğlu, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.614, 2016

Türkiye Ekonomisinde Yenilik Desteklerinin Değerlendirilmesi: 2008-2010 Dönemi İçin Bir Etki Analizi Denemesi

in: Türkiye Ekonomisinin Dünü Bugünü Yarını, Emre Özçelik Erol Taymaz, Editor, İmge Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.71-90, 2015

Ankara İli Bilgi İletisim Teknoloji Sektörü Yenilik Kapasitesi ve Üniversite Sanayi İsbirlikleri

in: Ali Fıkırkoca Anı Kitabı Yasam Düsünce ve Inovasyon, Y.Yılmaz; E. Embel, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.177-2906, 2015

Institutional Environment, Economic Performance and Innovation in Turkey

in: Research and Assesment on Euro Mediterranean Relations, Senén Florensa, Editor, European Commission, Brüksel, pp.15-64, 2015

Institutional Environment, Economic Performance and Innovation in Turkey

in: Research and Assessment on Euro Mediterrenean Relations, Senan Florensa, Editor, European Union : Europa , Barcelona, pp.15-64, 2015

Ankara İli Bilgi İletişim Teknoloji Sektörü Yenilik kapasitesi ve Üniversite Sanayi İşbirliği

in: Ali Fıkırkoca Kitabı Yaşam Düşünce ve İnovasyon, Zafer Yılmaz Ersin Embel, Editor, Mülkiyeliler Birliği, Ankara, pp.177-206, 2015

Foreign direct investment and technology spillovers in the Turkish manufacturing industry

in: Industrial Dynamics Innovation Policy and Economic Growth through Technological Advancements, Erdil, Erkan Pamukçu, M. Teoman, Yetkiner, Hakan, Editor, IGI Global, Atlanta, pp.30-51, 2013 Sustainable Development

Entry, Exit and Productivity in Turkish Manufacturing Industries

in: Market Dynamics and Productivity in Developing Countries Economic Reforms in the Middle East and North Africa, Khalid Sekkat, Editor, Springer-Verlag , Dortmund, pp.111-145, 2010

Other Publications