Education Information

Dissertations

  • 2018 Doctorate

    Sağlık ve iktisadi gelişim ilişkisi üzerine makaleler: Ülke panel verisi ile yeni bulgular Sustainable Development

    Middle East Technical University, Graduate School of Social Sciences, Science and Technology Policy Studies