Eğitim Bilgileri

Doktora, University of Alberta, Kaya Mekaniği, Kanada 2001 - 2005
Yüksek Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Türkiye 1997 - 2001
Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Türkiye 1992 - 1997

Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Yaptığı Tezler

Yüksek Lisans, Prediction of broken zone radius lining tickness around circular mine shatts, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, 2000

Araştırma Alanları

Arama ve Değerlendirme , Üretim Yöntemleri (Açık Ocak ve Yeraltı), Kaya Mekaniği , Mineral Ekonomisi , Açık Ocak ve Yeraltı Üretim Planlaması, Cevher Yatağı Modelleme

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, 2019 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, 2014 - 2019
Yrd.Doç.Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, 2011 - 2014
Araştırma Görevlisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, 1997 - 2001

Akademik İdari Deneyim

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, 2012 - Devam Ediyor

Yönetilen Tezler

Öztürk H., Creep behaviour analysis of thin spray-on liners, Doktora, D.GÜNER(Öğrenci), 2020
Öztürk H., IN-SITU STRESS MAGNITUDE AND ORIENTATION DETERMINATION OF ANKARA KAZAN DISTRICT FROM FMI LOG, Yüksek Lisans, K.EMRE(Öğrenci), 2019
ÖZTÜRK H., Determination of RQD by digital image analysis, Yüksek Lisans, İ.TURGUT(Öğrenci), 2018
ÖZTÜRK H., Estimation of the uniaxial compressive strength of trona and interburden rocks using the point load test results and numerical modeling, Yüksek Lisans, M.ALTINPINAR(Öğrenci), 2016
ÖZTÜRK H., Experimental and numerical analysis of effect of curing time on mechanical properties of thin spray-on liners, Yüksek Lisans, D.GÜNER(Öğrenci), 2014
ÖZTÜRK H., Farklı kaya kütlelerindeki dairedel maden kuyularının tahkimat tasarımı için bir yöntem., Yüksek Lisans, E.Güler(Öğrenci), 2013
ÖZTÜRK H., A methodology for lining design of circular mine shafts in different rock masses, Yüksek Lisans, E.GÜLER(Öğrenci), 2013

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

ÖZTÜRK H., TÜBİTAK Projesi, Sayısal Görüntü İşlemeyle Jeoteknik Karot Loglama, 2017 - 2019
ÖZTÜRK H., TÜBİTAK Projesi, Farklı Püskürtülen İnce Kaplamaların Sünme Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Sayısal Modellenmesi, 2015 - 2018

Bilimsel Hakemlikler

INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2020
INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2020
Construction And Building Materials, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2020
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2020
ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2020
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2020

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):159
h-indeksi (WOS):8