18 Nisan 2018 ICOMOS Anıtlar ve Sitler Günü, Uluslararası Sempozyum ve Sergi “Nesiller Boyu Miras: Nesilleri Bağlayan Yerler ve Şeyler” (Heritage for Generations: Places and Things Connecting Generations) Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Kültürel Mirası Koruma Programı


Event Category: Scientific Congress

Activity Type: Symposium

Organized Event Year: 2018