Biyografi

Ecologist with focus on community, aquatic and avian ecology. Current research focus on freshwater and sea interactions, seabird ecology and conservation. Assistant professor at the Institute of Marine Sciences, Middle East Technical University. PhD (Denmark) on modelling community assembly and MSc (Turkey) on experimental limnology. Strong experience on scripting for ecological statistics using R and spatial analyses using ArcGIS. Led and participated in >15 months fieldwork on antarctic/arctic lakes, experimental limnology (mesocosms), ecosystem monitoring and avian communities in Turkey, Denmark, Greenland, Antarctica as weel as Mediterranean, Marmara and Black Seas. Experienced in limnological lab work (chemistry and stable isotope analyses, zooplankton identification). Supervised 3 MSc and >10 undergraduate students. Teaching graduate and undergraduate courses on aquatic ecology, statistics and GIS. Published 17 manuscripts (eight first-author/first-authored by my students) with 581 google scholar citations and eight finished manuscripts in different stages of submission. Co-authored nine scientific reports and 60 presentations. Accomplished scuba diver, birdwatcher and nature photographer.

Yaptığı Tezler

Doktora, Ecological drivers of community assembly across taxonomic groups and trophic levels, Aarhus Universitet (University Of Aarhus), 2013
Yüksek Lisans, Role of nitrogen in submerged plant development in Mediterranean climatic zone - a mesocosm experiment, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli), 2008

Araştırma Alanları

Çevre Biyolojisi, Ekoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Dr. Öğr. Üyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık Anabilim Dalı, 2018 - Devam Ediyor
Yrd. Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık Anabilim Dalı, 2014 - 2018
Araştırma Görevlisi, Aarhus Universitet (University of Aarhus), 2009 - 2013

Akademik İdari Deneyim

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü, 2018 - Devam Ediyor
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık Anabilim Dalı, 2015 - 2022

Verdiği Dersler

Experimental Ecology, Yüksek Lisans, 2023 - 2024
Introduction to GIS, Yüksek Lisans, 2022 - 2023
Earth System, Yüksek Lisans, 2022 - 2023
Ecology in Mediterranean Catchments, Yüksek Lisans, 2022 - 2023
Programming in R for Marine Sciences, Yüksek Lisans, 2021 - 2022
Global Biogeochemistry, Yüksek Lisans, 2022 - 2023

Yönetilen Tezler

ÖZKAN K., Breeding marine birds in the Southeast Mediterranean coasts of anatolia: Habitat population size relationship, and genetic structure of threatened audouin's gull population, Yüksek Lisans, B.ÇAĞRI(Öğrenci), 2018
ÖZKAN K., Genetic structure and hatchling behavior of sea turtle populations in the Eastern Mediterranean, Yüksek Lisans, F.NUR(Öğrenci), 2017
ÖZKAN K., BEKLİOĞLU M., Elucidating the patterns in mid-winter waterbird surveys by using climate, lake water level changes and macrophyte records, Yüksek Lisans, İ.KAAN(Öğrenci), 2017

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eylül, 2019
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Haziran, 2019
Ödül, Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği Öğrenci ödül Komitesi Üyeliği, Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği, Ocak, 2019
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Ankara Üniversitesi, Aralık, 2017

Tasarladığı Dersler

Özkan K., Ecology in the Mediterranean Catchments, Yüksek Lisans, 2022 - 2023
Özkan K., Introduction to GIS, Yüksek Lisans, 2014 - 2015
Özkan K., Programming in R for Marine Sciences, Yüksek Lisans, 2014 - 2015

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

BEKLİOĞLU M., JEPPESEN E., UYSAL E., ÖZKAN K., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Mezokozm deney sistemleri için bütünleşik otonom gözlem ağı oluşturulması, 2022 - Devam Ediyor
ÖZKAN K., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Deniz Ekosistem ve İklim Araştırmaları Merkezi, 2012 - Devam Ediyor
Tezcan D., Fach Salihoğlu B. A., Özkan K., UFUK 2020 Projesi, Developing Optimal and Open Research Support for the Black Sea (DOORS), 2021 - 2025
Özkan K., Biltekin D., Solak C. N., Eriş K. K., Örek H., TÜBİTAK Projesi, Hassas Alpin Göl Ekosistemlerinin İklim ve İnsan Etkisine Verdiği Tepkilerin Paleoekolojik Yöntemlerle Araştırılması, 2021 - 2024
Özhan K., Özkan K., Akoğlu E., TÜBİTAK Projesi, Yeraltı suyu taşınımlarının Kilikya Baseni su ve besin elementi bütçesindeki yerinin gözlem, radyoizotop ve modelleme çalışmaları ile tespiti, 2021 - 2024
Salihoğlu B., Tuğrul S., Uysal Z., Fach Salihoğlu B. A., Yücel M., Özhan K., Özkan K., Tezcan D., Örek H., Başdurak N. B., et al., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Marmara Denizi Bütünlesik Modelleme Sistemi (MARMOD) Faz II, 2021 - 2023
BEKLİOĞLU M., AUDET J., DAVİDSON T. A., KARAKAYA N., ÖZKAN K., JEPPESEN E., YILMAZ G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Understanding the complex interaction of salinization and eutrophication on Green House Gas emissions of Anatolian inland waters, 2021 - 2023
Özkan K., Keskin E., Sağlam İ. K., TÜBİTAK Projesi, Antarktika Besin Ağlarının Çevresel Değişimlere Verdiği Tepkilerin Kararlı Izotop, Edna Ve Palaeoekolojik Yöntemlerle Incelenmesi, 2019 - 2022
Özkan K., Korkmaz M., Akyürek S. Z., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Sulak Alan ve Karasal Alan Ekosistem Rehabilitasyon Projesi Fizibilite Raporu Hazırlanması, 2021 - 2021
Özkan K., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, TAE 3: Antarktika Yarımadası Besin Ağı ve Biyoçeşitliliği, 2019 - 2020
ÖZKAN K., YAPAN B. Ç., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ODTÜ Erdemli Kampüsü Ekosisteminin ETS (Erdemli Time Series) ile Uyumlu Olarak İzlenmesi, 2018 - 2020
TEZCAN D., ÖZKAN K., UYSAL Z., AKOĞLU E., TUĞRUL S., KIDEYŞ A. E., YÜCEL M., SALİHOĞLU B., ZENGİNER YILMAZ A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Erdemli Zaman Serisi Deniz Araştırmaları 2017, 2017 - 2019
ÖZKAN K., KARAHAN A., OĞUL F. N., Karahan A., KIDEYŞ A. E., ZENGİNER YILMAZ A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Yeşil Deniz Kaplumbağası, İribaşlı Deniz Kaplumbağası ve Nil Nehir Kaplumbağasının Kuzey-Doğu Akdeniz Popülasyonlarının R35 Intron gen bölgesi kullanılarak incelenmesi, 2016 - 2019
Salihoğlu B., Tuğrul S., Fach Salihoğlu B. A., Yücel M., Özhan K., Özkan K., Akoğlu E., Tezcan D., Akçay I., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Marmara Denizi Bütünleşik Model Sistemi: Faz 1, 2017 - 2018
Özkan K., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, TAE 2: Ekolojik özellikler, biyolojik çeşitlilik ve besin ağı yapısı kullanılarak iklim değişikliğinin Antarktika tatlı su ekosistemleri (göller ve nehirler) üzerindeki etkilerinin açıklanması, 2017 - 2018
Özkan K., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Capacity Building on Marine Strategy Framework Directive in Turkey, 2016 - 2018
ÖZKAN K., KURT M., ÇİĞDEM C., BİLİR B., BARUT M. O., OĞUL F. N., YÜKRÜK C., YAPRAK G., KIRDÖK İ., TOHUMCU B. E., et al., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ekolojik Kampus: ODTÜ Erdemli Kampusu Biyolojik Çeşitliliği, 2017 - 2017
Özkan K., Kıdeyş A. E., Belediye, MERSİN KIYILARINDA DENİZ KAPLUMBAĞALARININ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİNDENİZ KAPLUMBAĞALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İZLENMESİ İLE DENİZLERİNKORUNMASI KONUSUNDA ORTA ÖĞRETİM ÇOCUKLARINDA FARKINDALIKYARATMA PROJESİ, 2016 - 2017
ÖZKAN K., YAPAN B. Ç., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, İnsan Kaynaklı Habitat Değişimlerinin Kuş Toplulukları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, 2015 - 2017
Özkan K., Kıdeyş A. E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Yerleşkesi Kıyılarının Deniz Kaplumbağaları Açısından Ekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi BAP 07 01 2012 001, 2012 - 2015
Özkan K., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Yıldız Mountains Avifauna Diversity Surveys, 2009 - 2009
Beklioğlu M., TÜBİTAK Projesi, Ülkemiz sığ göllerinin ekolojik yapısı iklim ve insan kullanımı etkileşiminin bütünsel ve hassas yöntemlerle belirlenerek koruma ve iyileştirme stratejilerinin geliştirilmesi TÜBİTAK 105Y332, 2005 - 2009

Bilimsel Hakemlikler

TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, Ağustos 2020
A Handbook of Natural Science Imaging and Photography, Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap, Temmuz 2020
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Araştırma Projesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, Haziran 2020
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, Kasım 2018
TÜBİTAK - AB COST Projesi , COST, Türkiye, Ocak 2017
Diğer Ülkelerdeki Kamu Kurumları Tarafından Desteklenmiş Proje, Czech Science Foundation, Çek Cumhuriyeti, Ocak 2017

Metrikler

Ödüller

Özkan K., TÜBA GEBİP, Tüba Gebip, Aralık 2020

Akademi Dışı Deneyim

ODOPEM