Biography

Ecologist with focus on community, aquatic and avian ecology. Current research focus on freshwater and sea interactions, seabird ecology and conservation. Assistant professor at the Institute of Marine Sciences, Middle East Technical University. PhD (Denmark) on modelling community assembly and MSc (Turkey) on experimental limnology. Strong experience on scripting for ecological statistics using R and spatial analyses using ArcGIS. Led and participated in >15 months fieldwork on antarctic/arctic lakes, experimental limnology (mesocosms), ecosystem monitoring and avian communities in Turkey, Denmark, Greenland, Antarctica as weel as Mediterranean, Marmara and Black Seas. Experienced in limnological lab work (chemistry and stable isotope analyses, zooplankton identification). Supervised 3 MSc and >10 undergraduate students. Teaching graduate and undergraduate courses on aquatic ecology, statistics and GIS. Published 17 manuscripts (eight first-author/first-authored by my students) with 581 google scholar citations and eight finished manuscripts in different stages of submission. Co-authored nine scientific reports and 60 presentations. Accomplished scuba diver, birdwatcher and nature photographer.

Dissertations

Doctorate, Ecological drivers of community assembly across taxonomic groups and trophic levels, Aarhus Universitet (University Of Aarhus), 2013
Postgraduate, Role of nitrogen in submerged plant development in Mediterranean climatic zone - a mesocosm experiment, Middle East Technical University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Biyoloji (Yl) (Tezli), 2008

Research Areas

Environmental Biology, Ecology

Academic Titles / Tasks

Assistant Professor, Middle East Technical University, Institute of Marine Sciences, Marine Biology and Fisheries, 2018 - Continues
Assistant Professor, Middle East Technical University, Institute of Marine Sciences, Marine Biology and Fisheries, 2014 - 2018
Research Assistant, Aarhus Universitet (University of Aarhus), 2009 - 2013

Academic and Administrative Experience

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, Middle East Technical University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Biology, 2018 - Continues
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Middle East Technical University, Institute of Marine Sciences, Marine Biology and Fisheries, 2015 - 2022

Courses

Experimental Ecology, Postgraduate, 2023 - 2024
Introduction to GIS, Postgraduate, 2022 - 2023
Earth System, Postgraduate, 2022 - 2023
Ecology in Mediterranean Catchments, Postgraduate, 2022 - 2023
Programming in R for Marine Sciences, Postgraduate, 2021 - 2022
Global Biogeochemistry, Postgraduate, 2022 - 2023

Advising Theses

ÖZKAN K., Breeding marine birds in the Southeast Mediterranean coasts of anatolia: Habitat population size relationship, and genetic structure of threatened audouin's gull population, Postgraduate, B.ÇAĞRI(Student), 2018
ÖZKAN K., Genetic structure and hatchling behavior of sea turtle populations in the Eastern Mediterranean, Postgraduate, F.NUR(Student), 2017
ÖZKAN K., BEKLİOĞLU M., Elucidating the patterns in mid-winter waterbird surveys by using climate, lake water level changes and macrophyte records, Postgraduate, İ.KAAN(Student), 2017

Jury Memberships

Post Graduate, Post Graduate, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, September, 2019
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, June, 2019
Award, Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği Öğrenci ödül Komitesi Üyeliği, Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği, January, 2019
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Ankara Üniversitesi, December, 2017

Designed Lessons

Özkan K., Ecology in the Mediterranean Catchments, Postgraduate, 2022 - 2023
Özkan K., Introduction to GIS, Postgraduate, 2014 - 2015
Özkan K., Programming in R for Marine Sciences, Postgraduate, 2014 - 2015

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

BEKLİOĞLU M., JEPPESEN E., UYSAL E., ÖZKAN K., Project Supported by Higher Education Institutions, Mezokozm deney sistemleri için bütünleşik otonom gözlem ağı oluşturulması, 2022 - Continues
ÖZKAN K., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Deniz Ekosistem ve İklim Araştırmaları Merkezi, 2012 - Continues
Tezcan D., Fach Salihoğlu B. A., Özkan K., H2020 Project, Developing Optimal and Open Research Support for the Black Sea (DOORS), 2021 - 2025
Özkan K., Biltekin D., Solak C. N., Eriş K. K., Örek H., TUBITAK Project, Hassas Alpin Göl Ekosistemlerinin İklim ve İnsan Etkisine Verdiği Tepkilerin Paleoekolojik Yöntemlerle Araştırılması, 2021 - 2024
Özhan K., Özkan K., Akoğlu E., TUBITAK Project, Investigation of the impacts of submarine groundwater discharge on the water and nutrient budgets of the Cilician Basin using radioisotope analysis, modelling and in-situ sampling, 2021 - 2024
Salihoğlu B., Tuğrul S., Uysal Z., Fach Salihoğlu B. A., Yücel M., Özhan K., Özkan K., Tezcan D., Örek H., Başdurak N. B., et al., Project Supported by Other Official Institutions, Marmara Denizi Bütünlesik Modelleme Sistemi (MARMOD) Faz II, 2021 - 2023
BEKLİOĞLU M., AUDET J., DAVİDSON T. A., KARAKAYA N., ÖZKAN K., JEPPESEN E., YILMAZ G., Project Supported by Higher Education Institutions, Understanding the complex interaction of salinization and eutrophication on Green House Gas emissions of Anatolian inland waters, 2021 - 2023
Özkan K., Keskin E., Sağlam İ. K., TUBITAK Project, Antarktika Besin Ağlarının Çevresel Değişimlere Verdiği Tepkilerin Kararlı Izotop, Edna Ve Palaeoekolojik Yöntemlerle Incelenmesi, 2019 - 2022
Özkan K., Korkmaz M., Akyürek S. Z., Project Supported by Other Official Institutions, Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Sulak Alan ve Karasal Alan Ekosistem Rehabilitasyon Projesi Fizibilite Raporu Hazırlanması, 2021 - 2021
Özkan K., Project Supported by Other Official Institutions, TAE 3: Antarktika Yarımadası Besin Ağı ve Biyoçeşitliliği, 2019 - 2020
ÖZKAN K., YAPAN B. Ç., Project Supported by Higher Education Institutions, ODTÜ Erdemli Kampüsü Ekosisteminin ETS (Erdemli Time Series) ile Uyumlu Olarak İzlenmesi, 2018 - 2020
TEZCAN D., ÖZKAN K., UYSAL Z., AKOĞLU E., TUĞRUL S., KIDEYŞ A. E., YÜCEL M., SALİHOĞLU B., ZENGİNER YILMAZ A., Project Supported by Higher Education Institutions, Erdemli Zaman Serisi Deniz Araştırmaları 2017, 2017 - 2019
ÖZKAN K., KARAHAN A., OĞUL F. N., Karahan A., KIDEYŞ A. E., ZENGİNER YILMAZ A., Project Supported by Higher Education Institutions, Yeşil Deniz Kaplumbağası, İribaşlı Deniz Kaplumbağası ve Nil Nehir Kaplumbağasının Kuzey-Doğu Akdeniz Popülasyonlarının R35 Intron gen bölgesi kullanılarak incelenmesi, 2016 - 2019
Salihoğlu B., Tuğrul S., Fach Salihoğlu B. A., Yücel M., Özhan K., Özkan K., Akoğlu E., Tezcan D., Akçay I., Project Supported by Other Official Institutions, Marmara Denizi Bütünleşik Model Sistemi: Faz 1, 2017 - 2018
Özkan K., Project Supported by Other Official Institutions, TAE 2: Ekolojik özellikler, biyolojik çeşitlilik ve besin ağı yapısı kullanılarak iklim değişikliğinin Antarktika tatlı su ekosistemleri (göller ve nehirler) üzerindeki etkilerinin açıklanması, 2017 - 2018
Özkan K., Project Supported by Other Official Institutions, Capacity Building on Marine Strategy Framework Directive in Turkey, 2016 - 2018
ÖZKAN K., KURT M., ÇİĞDEM C., BİLİR B., BARUT M. O., OĞUL F. N., YÜKRÜK C., YAPRAK G., KIRDÖK İ., TOHUMCU B. E., et al., Project Supported by Higher Education Institutions, Ekolojik Kampus: ODTÜ Erdemli Kampusu Biyolojik Çeşitliliği, 2017 - 2017
Özkan K., Kıdeyş A. E., Municipality, MERSİN KIYILARINDA DENİZ KAPLUMBAĞALARININ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİNDENİZ KAPLUMBAĞALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İZLENMESİ İLE DENİZLERİNKORUNMASI KONUSUNDA ORTA ÖĞRETİM ÇOCUKLARINDA FARKINDALIKYARATMA PROJESİ, 2016 - 2017
ÖZKAN K., YAPAN B. Ç., Project Supported by Higher Education Institutions, İnsan Kaynaklı Habitat Değişimlerinin Kuş Toplulukları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, 2015 - 2017
Özkan K., Kıdeyş A. E., Project Supported by Higher Education Institutions, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Yerleşkesi Kıyılarının Deniz Kaplumbağaları Açısından Ekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi BAP 07 01 2012 001, 2012 - 2015
Özkan K., Project Supported by Other Official Institutions, Yıldız Mountains Avifauna Diversity Surveys, 2009 - 2009
Beklioğlu M., TUBITAK Project, Ülkemiz sığ göllerinin ekolojik yapısı iklim ve insan kullanımı etkileşiminin bütünsel ve hassas yöntemlerle belirlenerek koruma ve iyileştirme stratejilerinin geliştirilmesi TÜBİTAK 105Y332, 2005 - 2009

Scientific Refereeing

TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Middle East Technical University, Turkey, August 2020
A Handbook of Natural Science Imaging and Photography, Scientific / Professional Book Published by Renowned Publishing Houses, July 2020
Project Supported by Higher Education Institutions, BAP Research Project, Middle East Technical University, Turkey, June 2020
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Turkey, November 2018
TÜBİTAK - AB COST Project, COST, Turkey, January 2017
Project Supported by Public Organizations in Other Countries, Czech Science Foundation, Czech Republic, January 2017

Metrics

Awards

Özkan K., TÜBA GEBİP, Tüba Gebip, December 2020

Non Academic Experience

ODOPEM