Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Zenginlik Zengin Bir Araştırma Gündemi Yoksul Bir Literarür

Toplum ve Bilim, no.104, pp.3-12, 2017 (Other Refereed National Journals)

Kültürel Alanın Sınıfsallığı ve Medya Temsilleri

Ayrıntı, 2015 (Other Refereed National Journals)

Liberal Kişilik Nedir Solla Ne Derdi Vardır

Birikim, pp.117-122, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Neyin Feryadı Yahut Dertli Kaval Hikayeler Sırlar ve Madunlar

Toplum ve Bilim, no.111, pp.60-71, 2008 (Other Refereed National Journals)

Kültürel Çalışmalar Kendiliğinden İdeoloji si ve Akademya

Toplum ve Bilim, no.97, pp.43-64, 2003 (Other Refereed National Journals)

Devleti İdare Etmek Maduniyet ve Düzenbazlik

Toplum ve Bilim, no.83, 2000 (Other Refereed National Journals)

Ağlayan Çocuk Gerçekleşmeyen Hayallerimizin Sembolü

Birikim, no.124, 1999 (National Non-Refereed Journal)

CHP ve DSP de Solun Bakiyesi Nedir

Birikim, no.120, pp.28-35, 1999 (National Non-Refereed Journal)

Nerede bu Devlet

birikim, no.116, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Demokratik Soldan Devrimci Yol a 1970 lerde Sol Popülizm Üzerine Notlar

Toplum ve Bilim, no.78, pp.22-37, 1998 (Other Refereed National Journals)

Kemalist Pedagoji ve Popüler Anlatılar

Birikim, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Yasa Yapan Şiddet Yasayı Koruyan Şiddet Nerede Bu Devlet

Birikim, no.116, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Metinlerarasılık Hegemonya ve Siyasal Alan

Toplum ve Bilim, no.63, pp.40-57, 1994 (Other Refereed National Journals)

Popüler Futbol Kültürü ve Milliyetçilik

Birikim, no.49, pp.26-33, 1993 (National Non-Refereed Journal)

Demokratik Sol ve Sosyal Demokrat Portreler

Birikim, no.44, 1992 (National Non-Refereed Journal)

Türk Sosyal Demokrasisinin Hal i Pür Melali

Birikim, no.33, 1992 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cumhuriyet İslamcılık ve Toplumsal Mücadeleler

Redaksiyon Siyaset Okumaları, Ankara, Turkey, 29 December 2016

Fatsa Fikri

Redaksiyon Siyaset Okumaları, Ankara, Turkey, 04 May 2016

Türkiye de Faşizm Gündelik Hayat ve Suç Ortaklığı

ODTÜ Mezunları Derneği Söyleşileri, Ankara, Turkey, 09 April 2016 Sustainable Development

Books & Book Chapters

”Osmanlı Tarihinin Maddesi”nin Ruhu

in: Mühürler: Türkiye Sosyalist Hareketinden Eserler, Atılgan, Gökhan, Editor, Yordam Kitap, İstanbul, pp.61-107, 2019

“‘Cüppenin, Kılıcın ve Kalemin Mahcup Yoksulları’: Yeni Kapitalizm, Yeni İşsizlik ve Beyaz Yakalılar

in: Boşuna mı Okuduk Türkiye de Beyaz Yakalı İşsizliği, Bora, A. vd., Editor, İletişim Yayınları, pp.13-44, 2017

Sancılı Dil, Hadım Edilen Kendilik ve Aşınan Karakter: Beyaz yakalı İşsizliğine Dair Notlar

in: Boşuna mı Okuduk Türkiye de Beyaz Yakalı İşsizliği, Bora, A. vd., Editor, İletişim Yayınları, pp.75-115, 2017

Quest for Hegemony: Discourses on Democracy

in: The Politics of Permanent Crisis Class Ideology and State in Turkey, Balkan, N., Savran, S., Editor, Nova Science Publishers, pp.195-213, 2002

Kemalist Non-governmental Organizations: Troubled Elites in Defence of a Sacred Heritage

in: Civil Society in the Grip of Nationalism Studies on Political Culture in Contemporary Turkey, Yerasimos, S. vd., Editor, Orient-Institut, pp.251-282, 2000