Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

AN INQUIRY INTO THE MILAN TRIBE WITH AN INTRODUCTION TO NOMADISM IN IRAN

LAPLAGE EM REVISTA, vol.7, no.1, pp.104-121, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

ORTA SINIF LARIN FARKLI KESİTLERİ SINIF GEÇMİŞİ KÜLTÜR PRATİKLERİ VE MESLEKİ STATÜ

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, vol.19, no.2, pp.64-107, 2016 (Other Refereed National Journals)

Trajectory of Intra-generational and Inter-generational Social Mobility: The Case of Ankara

TURKISH JOURNAL OF SOCIOLOGY-SOSYOLOJI DERGISI, vol.36, no.1, pp.175-205, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Tunçbilek Kömür İşletmelerinde Özelleştirmenin Madencilik İşçilik ve Tunçbilek Üzerine Etkileri

The Journal of Industrial Relations and Human Resources/İş, Güç Endüstri, 2014 (Other Refereed National Journals)

Gitmek mi Zor Kalmak mı? Avrupa’xxya Erkek Göçü ve Geride Kalan Kadının Gözünden Göç Deneyimi

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.27, pp.123-146, 2010 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Gitmek mi Zor Kalmak mı?”: Avrupa’yaErkek Göçü ve Geride Kalan Kadının Gözünden Göç Deneyimi”

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.27, no.1, 2009 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

‘Değişen İşçilik ve Sendikacılık’,

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.25, no.1, pp.75-102, 2008 (Other Refereed National Journals)

Economics Informal Sector Turkey

Encyclopedia of Women and Islamic Cultures (EWIC), 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Economics Paid Domestic Labour Turkey

Encyclopedia of Women and Islamic Cultures (EWIC), 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

News From Abroad A Note on Oral History in Turkey

Oral History: The Journal of the Oral History Society, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Legitimation and Re production of Domestic Violence in Turkish Families

Zeitschrift für Türkeistudien, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Nation State and the Individual Alternative Strategies of Consent From Below

Asian and African Studie, Slovak Academy of Sciences, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Vulnerability and Gender Before and After the disasters Comparing Experiences From Two Turkish Earthquakes

ESA 2015 - Differences, Inequalities and the Sociological Imagination12th Conference of the European Sociological Association, Prag, Czech Republic, 25 - 28 August 2015

From Unequal Negotiation to Forced Consent Workers Different Strategies in Two Settings

10th Conference of the European Sociological Association: Social Relations in Turbulent Times, Geneve, Switzerland, 7 - 10 September 2011

Books & Book Chapters

Afet Sosyolojisi, Sosyal Riskler ve Sosyal Kırılganlık

in: Türkiye’nin Afet Yönetimi: Sosyal, Siyasal ve Yönetim Boyutuyla, Şengün, Hayriye Meydan-Yıldız,Seçil Gül Tercan, Binali,, Editor, PALME, Ankara, pp.197-219, 2018

Yoksulluk ve Akıl Sağlığı

in: YOKSULLUK ve SOSYAL HİZMET, Yıldırım Filiz, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları, Erzurum, pp.1-21, 2018 Sustainable Development

Perception of Ageing in Different Socio Economic Groups in Ankara, Turkey

in: The Modernizing Process in Turkey :Sociological views,, Öztürk-Karakuş,Hatice, Editor, NOMOS, Baden-Baden, pp.11-28, 2018

SOCIAL ASPECTS OF AGEING

in: POPULATION AGEING IN TURKEY, MARVIN FORMOSA YEŞİM GÖKÇE KUTSAL, Editor, International Institute on Ageing- Unıted Nations, Valetta-Malta, pp.23-33, 2017

Yaşlılıkla Baş Etme ve Dirençlilik Stratejileri

in: Yaşlılık Sosyolojisi, Harun Ceylan , Editor, NOBEL, Ankara, pp.157-167, 2016

Social Policy and Religion

Nova Science Publishers, Inc., New York, 2013

Experiences of Stay-Behind Women in International Migration

in: Migration Familie und soziale Lage Beiträge zu Bildung Gender und Care, Geisen,Thomas,Studer,Tobias,Yildiz,Erol, Editor, Springer-Verlag , Heidelberg, pp.235-250, 2013

Experiences of Stay-Behind Women in International Migration

in: Migration Familie und Soziale Lage, Geisen,Thomas; Studer, Tobias; Yıldız, Erol, , Editor, Springer VS, pp.235-251, 2013

Toplumsal Yapı: Toplumsal Kurumlar, Gruplar ve Toplumsal Değişme

in: Dünden Bugüne Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ,, Zencirkıran, Memet, Editor, NOVA, Ankara, pp.3-17, 2006

Toplumsal Tabakalaşma

in: Sosyolojiye Giriş, İhsan Sezal, Editor, Martı Kitap ve Yayınevi,, Ankara, pp.295-316, 2002

İş İlişkilerine Kadınca Bir Bakış: Ev Hizmetinde Çalışan Kadınlar

in: 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler pp. 225-235, İstanbul., TARİH VAKFI, Editor, İstanbul Tarih Vakfı, “Bilanço 98” yayın dizisi, İstanbul, pp.225-235, 1998