Yaptığı Tezler

Doktora, Formation of A Working Class: Study Of Factory Workers In Bolu, Turkey, University Of Kent At Canterbury, 1995

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sosyoloji, Uygulamalı Sosyoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, 2000 - 2014
Yrd.Doç.Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, 1998 - 2003

Akademik İdari Deneyim

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, 2015 - Devam Ediyor
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, 2015 - Devam Ediyor
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, 2014 - Devam Ediyor

Yönetilen Tezler

KALAYCIOĞLU H. S. , Türki̇ye’de sürdürülebi̇li̇r gıda si̇stemleri̇nde tüketi̇ci̇ davranışı di̇nami̇kleri̇ ve poli̇ti̇kalar, Yüksek Lisans, N.Atay(Öğrenci), 2020
KALAYCIOĞLU H. S. , Türkiye'nin küçük bir kentinde eşrafın tüketim manifestosu: Manisa eşrafının salon mobilyası tercihleri, Doktora, G.Demir(Öğrenci), 2019
Kalaycıoğlu H. S. , RELOCATION FROM AN INNER-CITY NEIGHBORHOOD TO PERIPHERAL MASS HOUSING: FROM KADIFEKALE TO UZUNDERE, IZMIR, Yüksek Lisans, E.EROĞLU(Öğrenci), 2019
KALAYCIOĞLU H. S. , Encounters between children's agency and the structures of social mobility: A case of adolescents' aspirations in Ankara, Turkey, Doktora, I.ÖYKÜ(Öğrenci), 2018
KALAYCIOĞLU H. S. , Çocukların aktörlüğü ve toplumsal hareketliliğin yapıları arasında bir karşılaşma: Ankara Türkiye’de ergenlerin geleceğe yönelik istekleri üzerine bir vaka çalışması., Doktora, I.Öykü(Öğrenci), 2018
KALAYCIOĞLU H. S. , Kadın girişimciliğinin iş geliştirme merkezleri (İŞGEM) modeli üzerinden değerlendirilmesi: Tokat İŞGEM ve Pendik İŞGEM örnekleri, Yüksek Lisans, A.Kaya(Öğrenci), 2018
KALAYCIOĞLU H. S. , Assesing women entrepreneurship through the model of business development centers (İŞGEM): Tokat İŞGEM and pendik KİŞGEM cases, Yüksek Lisans, A.KAYA(Öğrenci), 2018
KALAYCIOĞLU H. S. , Conflict dynamics in communal pastoral lands: A case study in Milan in North-West Region of Iran, Doktora, B.HOSEINPOUR(Öğrenci), 2017
KALAYCIOĞLU H. S. , Reflections of social and cultural understandings of the state and non-governmental organizations about disability: Dynamics of social exclusion, Yüksek Lisans, G.GİRİŞMEN(Öğrenci), 2017
KALAYCIOĞLU H. S. , Poverty and capabilities: The case of Samsun, Yüksek Lisans, Z.TUĞBA(Öğrenci), 2017
KALAYCIOĞLU H. S. , Expert views and local responses towards Iraqi Turkmen humanitarian refugees in Ankara, Turkey, Doktora, Ç.MANAP(Öğrenci), 2017
KALAYCIOĞLU H. S. , Different dynamics of youth participation in Mardin, Turkey, Yüksek Lisans, Ö.KONURALP(Öğrenci), 2016
KALAYCIOĞLU H. S. , Understanding surgical craft in the changing context of technology, transformation of healthcare and marketization: A case study on surgeons in İstanbul, Turkey, Doktora, C.GÜLŞAH(Öğrenci), 2016
KALAYCIOĞLU H. S. , A sociological analysis of microcredit: A poverty alleviation tool for women or not?, Yüksek Lisans, C.ARTAN(Öğrenci), 2013
KALAYCIOĞLU H. S. , Ethnicity and gender dynamics of living in borderlands: The case of Hopa-Turkey, Doktora, L.AKYUZ(Öğrenci), 2013
KALAYCIOĞLU H. S. , Negotiating parent care among siblings, Yüksek Lisans, G.CON(Öğrenci), 2013
KALAYCIOĞLU H. S. , Theorizing trust in the economic field in the era of neoliberalism: The perspectives of entrepreneurs in Mardin, Doktora, Z.NURDAN(Öğrenci), 2012
KALAYCIOĞLU H. S. , A critical analysis of social inclusion in Turkey: The case study of sodes (Social support programme), Yüksek Lisans, R.KURTİPEK(Öğrenci), 2012
KALAYCIOĞLU H. S. , Neoliberalizm döneminde 'Güveni' ekonomi alanında teorileştirme Mardin'deki girişimcilerin perspektifinden., Doktora, Z.Nurdan(Öğrenci), 2012
KALAYCIOĞLU H. S. , Sürdürülebilir kalkınma sürecinde sosyal gösterge üzerine eleştirel bir analiz: Niksar, Tokat, Tepekışla baraj ve hidroelektrik santralı projesi örnek çalışması, Yüksek Lisans, P.Köse(Öğrenci), 2012
KALAYCIOĞLU H. S. , The relationship between human and nature-as conceptualized by the representatives of the selected environmental ngos in Turkey, Yüksek Lisans, Z.İDİL(Öğrenci), 2011
KALAYCIOĞLU H. S. , Social assistance as a poverty alleviation strategy: Case of Altındağ Social Assistance and Solidarity Foundation, Yüksek Lisans, A.APAYDIN(Öğrenci), 2011
KALAYCIOĞLU H. S. , Türkiye'de çevre ile ilgili sivil toplum kuruluşları arasından seçilen kurumların temsilcilerinin insan ve doğa ilişkisini kavramsallaştırmaları., Yüksek Lisans, Z.İdil(Öğrenci), 2011
KALAYCIOĞLU H. S. , Flexible labour policy and the crisis of trade unionism: The case of Tekel workers resistance in Ankara, Yüksek Lisans, M.TOSUN(Öğrenci), 2011
KALAYCIOĞLU H. S. , Is flexicurity suitable for Turkish labour market or not?, Yüksek Lisans, S.ÖZLEM(Öğrenci), 2010
KALAYCIOĞLU H. S. , Sociological analysis of new trends in vocational education and training (VET) in Turkey, Yüksek Lisans, A.ÖZALTAN(Öğrenci), 2010
KALAYCIOĞLU H. S. , A critique of liberal-conservative approach to poverty in Turkey: The cases of Deniz Feneri Association and Social Assistance and Solidarity General Directorate, Yüksek Lisans, O.AÇAR(Öğrenci), 2009
KALAYCIOĞLU H. S. , Different facets of new middle classness: A case study in the city of Ankara, Yüksek Lisans, I.KARADEMİR(Öğrenci), 2009
KALAYCIOĞLU H. S. , Ideological ambivalance of motherhood in the case of "Mothers of Martyrs" in Turkey, Yüksek Lisans, E.GEDIK(Öğrenci), 2008
KALAYCIOĞLU H. S. , Developing a scale of citizenship perceptions in terms of rights and duties in contemporary Turkey, Doktora, A.FIĞLALI(Öğrenci), 2008
KALAYCIOĞLU H. S. , Contrasting policies and experiences of asylum seekers in Turkey, Yüksek Lisans, Ç.MANAP(Öğrenci), 2008
KALAYCIOĞLU H. S. , Family, school and neighbourhood influences on the educational attainment of youth: Güzelyaka case study, Yüksek Lisans, G.KAYA(Öğrenci), 2008
KALAYCIOĞLU H. S. , Dünya Bankasının değişen yoksulluk yaklaşımı ve neoliberal yaklaşımdan üçüncü yol yaklaşımına: Türkiye örneği., Yüksek Lisans, E.Bademci(Öğrenci), 2007
KALAYCIOĞLU H. S. , Women victimization: In the case of family honor in Turkey, Yüksek Lisans, G.OKYAY(Öğrenci), 2007
KALAYCIOĞLU H. S. , The experiences of British citizens in Didim a coastal town in Turkey: A case of lifestyle migration, Yüksek Lisans, F.ÖZLEM(Öğrenci), 2007
KALAYCIOĞLU H. S. , Dynamics of social citizenship and identity perceptions: Immigrant Turks from Bulgaria in Northern Cyprus, Yüksek Lisans, E.İSMAİL(Öğrenci), 2007
KALAYCIOĞLU H. S. , World Bank's changing approach to poverty from a neoliberal to third way approach: The case of Turkey, Yüksek Lisans, E.BADEMCİ(Öğrenci), 2007
KALAYCIOĞLU H. S. , Experiences of social exclusion of the youth living in Altındağ, Ankara, Yüksek Lisans, U.AKSUNGUR(Öğrenci), 2006
KALAYCIOĞLU H. S. , Unemployment experince of youth in Ankara and Şanlıurfa, Doktora, K.ÇELİK(Öğrenci), 2006
KALAYCIOĞLU H. S. , Local dynamics in the process of conservation and restoration and restoration projects in Kastamonu, Yüksek Lisans, A.KES(Öğrenci), 2006
KALAYCIOĞLU H. S. , Ankara ve Şanlıurfa'daki gençlerin işsizlik deneyimi., Doktora, K.Çelik(Öğrenci), 2006
KALAYCIOĞLU H. S. , Kastamonu'da koruma ve restorasyon projeleri sürecinin yerel dinamikleri, Yüksek Lisans, A.Kes(Öğrenci), 2005
KALAYCIOĞLU H. S. , Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa kentine yönelik kentsel proje uygulamaları, Yüksek Lisans, H.Babadoğan(Öğrenci), 2005
KALAYCIOĞLU H. S. , Urban project implementations of Eskişehir Greater Municipality towards a European city, Yüksek Lisans, H.BABADOĞAN(Öğrenci), 2005
KALAYCIOĞLU H. S. , A sociological study of working urban poor in Istanbul and Gaziantep, Doktora, N.AÇIKALIN(Öğrenci), 2004
KALAYCIOĞLU H. S. , The experiences of two generations of women in poverty: A case study in Çandarlı, Altındağ in Ankara, Yüksek Lisans, S.TÜRKYILMAZ(Öğrenci), 2004
KALAYCIOĞLU H. S. , A comparative study on job satisfaction in large and small size enterprises, Yüksek Lisans, T.ATASOY(Öğrenci), 2004
KALAYCIOĞLU H. S. , İki nesil kadınların yoksulluk deneyimi : Ankara,Altındağ,Çandarlı'da bir durum çalışması., Yüksek Lisans, S.Türkyılmaz(Öğrenci), 2004
KALAYCIOĞLU H. S. , A Study of free sopftware movement: Towards a new society, Yüksek Lisans, G.PEŞTİMALCIOĞLU(Öğrenci), 2003
KALAYCIOĞLU H. S. , Gender roles and community formation in Kurdish migrant women, Yüksek Lisans, H.AKBAY(Öğrenci), 2003
KALAYCIOĞLU H. S. , Edirne'deki Çingene / Roman kimliğinin oluşumu üzerine bir saha çalışması, Yüksek Lisans, S.Ceyhan(Öğrenci), 2003
KALAYCIOĞLU H. S. , Özgür yazılım hareketi üzerine bir çalışma : yeni bir topluma doğru mu?, Yüksek Lisans, G.Peştimalcıoğlu(Öğrenci), 2003
KALAYCIOĞLU H. S. , The Dynamics of living together and abstaining from conflict: A case study of Nusayri Alawite, Arab Christian and Armenian communities in Hatay, Yüksek Lisans, F.DOĞRUEL(Öğrenci), 2002
KALAYCIOĞLU H. S. , Türkiye'nin yeni refah rejimine doğru : yoksulluğun azaltılmasında yeşil kart uygulaması., Yüksek Lisans, Z.Nurdan(Öğrenci), 2002
KALAYCIOĞLU H. S. , Azerbaijani intellectuals during the transition, Yüksek Lisans, L.RZAYEVA(Öğrenci), 2001
KALAYCIOĞLU H. S. , A Practice of westernization through consumer culture: Case study on clothing patterns of students in METU, Yüksek Lisans, B.MÜCEN(Öğrenci), 2001
KALAYCIOĞLU H. S. , The Evalution of the value of child in Turkey: Questioning the roles of the state and family, Yüksek Lisans, K.ÇELİK(Öğrenci), 2001
KALAYCIOĞLU H. S. , The Shifting socio-economic status of teaching profession: The teachers in Eskişehir, Yüksek Lisans, A.BOYACI(Öğrenci), 1999
KALAYCIOĞLU H. S. , A Critical analysis of the debate on presidential and parliamentary systems of government in Turkey, Yüksek Lisans, C.ÖĞÜN(Öğrenci), 1999
KALAYCIOĞLU H. S. , Representation of events through the printed media; Demonstrations on May 1 st 1996 and in Gaziosmanpaşa district on March 1995 in Istanbul, Yüksek Lisans, N.KILIÇALP(Öğrenci), 1999

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

KALAYCIOĞLU H. S. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kırsal Alanda Geçim Pratikleri ve Yoksulluk: Çiftçiler, Gündelikçiler ve Gezici İşçiler: Ankara ve Konya Örneği, 2018 - Devam Ediyor
KALAYCIOĞLU H. S. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Gençlerin Gelecek Beklentilerinde Sosyal Hareketlilik ve Zenginleşme Tahayyülleri, 2017 - 2017
KALAYCIOĞLU H. S. , TOPAL Ç., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Farklı Aktörlerin Gözünden Genç İşsizliği Nedenlerini Anlamak:“İşsizlik Yok, İş Beğenmeme var!”, 2016 - 2016
KALAYCIOĞLU H. S. , TÜBİTAK Projesi, Afşin Elbistan Havzası Entegre Açık Ocak Linyit Madenciliği Ve Elektrik Üretimi Plan VeAlternatiflerinin Göstergeye Dayalı Sürdürülebilirlik Analizi Için Metodoloji Geliştirilmesi, 2013 - 2016
KALAYCIOĞLU H. S. , Dünya Bankası Destekli Proje, Bakım Sektöründe Kayıt Dışı Kadın Emeğinin Farklı Aktörleri ve Boyutları Araştırması, 2015 - 2015
Rittersberger Tılıç H. İ. , Kalaycıoğlu H. S. , Dünya Bankası Destekli Proje, The Different Actors and Dimensions of Unregistered Women Labor Force in Care Giving Sector, 2014 - 2015
KALAYCIOĞLU H. S. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Cinsiyet ayrımcılığından kaynaklanan eşitsizliklere evlenmemek bir yanıt mıdır?: Ankara İlinde 35-50 yaş arası evlenmemiş profesyonel kadınlar, 2014 - 2014
KALAYCIOĞLU H. S. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türkiye’de aile içi kuşaklararası ilişki dinamiklerinin üç kuşak boyunca incelenmesi: Ankara, Muğla, Mardin’de yaşlılar ve yaşlı yakınları, 2013 - 2013
KALAYCIOĞLU H. S. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kadın İstihdamını Arttırmaya Yönelik Projelerin Etki Değerlendirmesi: Tokat İli Örneği, 2013 - 2013
KALAYCIOĞLU H. S. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türkiye'den Avrupa'ya Göç Eden Kayıtdışı Göçmenlerin Uyguladıkları Stratejiler Ve Babalık, Aile Ve Aidiyet Üzerine Etkileri, 2011 - 2011
KALAYCIOĞLU H. S. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türkiye'de Toplumsal Sınıf Farklılıklarının Yaşam Tarzlarını Belirlemedeki Etkisi Ve Bu Farklılıkların Gündelik Yaşamdaki Eşitsizlikleri Yeniden Üretmeye Yönelik Rolünün İncelenmesi, 2011 - 2011
KALAYCIOĞLU H. S. , TÜBİTAK Projesi, Türkiye de Yaşlılık Dönemine İlişkin Beklentiler, 2010 - 2011
KALAYCIOĞLU H. S. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Açık Ocak Kömür Madenciliği Alanlarındaki Değişimlerin Sosyal Ekonomik Kültürel Ve Çevresel Etkilerinin Araştırılarak Etkin Ve Sürdürülebilir Maden Kapatma Ve Doğaya Yeniden Kazandırma Politikalarının Geliştirilmesi, 2010 - 2011
KALAYCIOĞLU H. S. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2000'ler Türkiye'sinde İşyerinin Yapısal Dönüşümü : Farklı Düzey Ve Boyutlarda Teknoloji Kullanımı, 2010 - 2010
KALAYCIOĞLU H. S. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ankara Kent Merkezinde Sosyo Ekonomik Tabakaların Mekansal Dağılımının Coğrafi Bilgi Sistemleri Ortamında Analizi Ve Ankara Kenti Sosyal Coğrafyası., 2010 - 2010
KALAYCIOĞLU H. S. , Desteklenmiş Diğer Projeler, KAMU KOLAYLIKLARI YÖNETİŞİMİNDE YOKSULLUĞUN DİKKATE ALINMASI, 2009 - 2009
KALAYCIOĞLU H. S. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türkiye'den Avrupa'ya Göç Eden Kayıtdışı Göçmenlerin Uyguladıkları Stratejilerin Geride Bıraktıkları Ailelerine Etkileri, 2009 - 2009
KALAYCIOĞLU H. S. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sağlık Sektöründe Özelleşme Ve Metalaşmanın Uzmanlık Üzerindeki Etkileri: İstanbul'daki Uzman Doktorlar Üzerine Bir Çalışma, 2009 - 2009
KALAYCIOĞLU H. S. , TÜBİTAK Projesi, Ankara da Temsili Bir Örneklemde ToplumsalTabakalaşma Hareketlilik ve Sosyo Ekonomik Statü Araştırması, 2007 - 2008
KALAYCIOĞLU H. S. , TÜBİTAK Projesi, Gap İlleri Sanayi Envanteri ve Sanayide DönüşümEğilimleri, 2006 - 2008

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):43
h-indeksi (WOS):1