Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effect of Physical Activation on the Capacitive Properties of Chemically Activated Carbons

2nd International Symposium on Materials for Energy Storage and Conversion, 26 - 28 Eylül 2017