Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2014 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Enformatik Enstitüsü, Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı