Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

  • 2019 - 2020 Pure And Applied Geophysics

    Editörler Kurulu Üyesi

  • 2018 - 2019 Pure And Applied Geophysics

    Özel Sayı Editörü

Bilimsel Hakemlikler

  • Nisan 2019 JOURNAL OF FLUID MECHANICS

    SCI Kapsamındaki Dergi