Başarılar & Tanınırlık

Burslar

  • 2013 - 2014 Senior Post Doctoral Research

    Fulbright Programı

  • 2002 - 2003 TÜBA Bütünleşik Doktora Programı Stanford University

    TÜBİTAK

  • 2000 - 2001 Polonya Hükümet Araştırma Bursu

    Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 88

h-indeksi (WOS): 6