Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

  • 2015 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

  • Yüksek Lisans Digital Image Processing

  • Lisans Vector Space Methods in Signal Processing

  • Yüksek Lisans THEORY OF REMOTE IMAGE FORMATION

Tasarladığı Dersler