Scientific Activities

Tasks In Event Organizations

  • Mayıs 2021 III.Kentsel Morfoloji Sempozyumu Kent Morfolojileri :Kentsel Form Araştırmalarında Çok Boyutlu Yaklaşımlar

    Scientific Congress

    Topçuoğlu F.

    Ankara, Turkey