Education Information

Education Information

 • 2015 - 2020 Doctorate

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik A.B.D., Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  Faktör Analizinde Belirli Koşullar Altında Faktör Sayısı Belirleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik A.B.D.

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

 • A1 Beginner Russian

 • A1 Beginner German

Certificates, Courses and Trainings

 • 2021Randomize Kontrollü Deneyler Kursu

  Health&Medicine , LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ

 • 2021Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri

  Data Analysis , Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi

 • 2021ROC ve Yaşam Analizi Eğitimi

  Data Analysis , Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi

 • 2020İnovasyon Uzmanı Eğitici Eğitimi

  Innovation , MARKA

 • 2020Avrupa Birliği Hibe Programlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi

  Project Management , Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

 • 2020İnovasyon Uzmanı Eğitimi

  Innovation , MARKA

 • 2020Ar-Ge ve Inovasyon Odaklı Projelerde Değerlendirme, Etki Analizi ve Proje Yazımı

  Project Management , Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi

 • 2020SmartPLS Kullanımı Eğitimi

  Data Analysis , Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi

 • 2020Veri Zarflama Analizi

  Data Analysis , Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi

 • 2020MPlus ile YEM Eğitimi (Temel ve İleri Düzey)

  Data Analysis , Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi

 • 2020LISREL Kullanımı Eğitimi (Yapısal Eşitlik Modellemesi ve Doğrulayıcı Faktör Analizleri)

  Data Analysis , Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi

 • 20206 Sigma Kültürü

  Quality Management , İstinye Üniversitesi

 • 2020Bilgisayar Programcılığı

  IT , Yalova Üniversitesi

 • 2020Process Makro ile Aracı ve Düzenleyici Etki Analizleri Eğitimi

  Data Analysis , Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi

 • 2020Meta Analiz ve CMA Kullanım Eğitimi

  Data Analysis , Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi

 • 2020Klinik Araştırmalarda Etik Eğitimi

  Measurement and Evaluation , Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi

 • 2020Başarı Testleri için Test ve Madde Analizi Programı (TAP)

  Measurement and Evaluation , Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi

 • 2019Sağlık Araştırmalarında Örneklem Büyüklüğü ve Güç Analizi

  Data Analysis , BİYOİSTATİSTİK DERNEĞİ

 • 2019İnovasyon Yönetimi ve Teknik Doğrulama Yaklaşımı

  Innovation Management , MARKA

 • 2019Hiyerarşik Lineer Modelleme (Çok Düzeyli Modeller)

  Data Analysis , Yükseköğretim Araştırmaları Derneği

 • 2019Yapısal Eşitlik Modellemesi

  Measurement and Evaluation , Yükseköğretim Araştırmaları Derneği

 • 2019Aracı, Düzenleyici ve Durumsal Etki Analizleri

  Measurement and Evaluation , Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

 • 2019Akademik Yaşamda Bilimsel Yayın Yapmak

  Other , Ankara Üniversitesi

 • 2018Deep Learning ile Biyolojik Veri Analizi Nasıl Yapılır?

  Data Analysis , BİYOİSTATİSTİK DERNEĞİ

 • 2018Bilgi Sistemi Tasarımı

  IT , Anadolu Üniversitesi

 • 2018Ölçek Geliştirme

  Measurement and Evaluation , METIOD

 • 2017MAXQDA ile Nitel Veri Analizi Eğitimi

  Data Analysis , SOSYOLOJİ DERNEĞİ

 • 2017Anket Tasarımı ve Ölçek Geliştirme

  Measurement and Evaluation , Pamukkale Üniversitesi

 • 2017İleri Düzey Yapısal Eşitlik Modellemesi

  Measurement and Evaluation , Pamukkale Üniversitesi

 • 2017Temel Düzey Yapısal Eşitlik Modellemesi

  Measurement and Evaluation , Pamukkale Üniversitesi

 • 2008Mükemmellik modeli 6 sigma

  Quality Management , SPAC

 • 200817. İstatistik Araştırma Sempozyumu

  Data Analysis , TÜİK

 • 2007FİNANS KONGRESİ

  Finance , ODTÜ İŞLETME TOPLULUĞU

 • 2007Liderlik Eğitimi

  Other , LİKYA