Announcements & Documents

Faktör Analizinde Faktör Sayısı Belirleme Yöntemlerinin Performanslarının Karşılaştırılması
Announcement
6/13/2021

Faktör Analizinde Faktör Sayısını Belirlemede kullanılan Kaiser Ölçütü , Velicer'in MAP Yöntemi ve Horn'un Paralel Analizi yöntemlerinin performanslarını RShiny arayüzü yardımıyla karşılaştırabilirsiniz: http://127.0.0.1:5654/