Arş.Gör.

EBRU ŞEVİK


Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Eğitim Bilgileri

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doktora

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Türkiye

2015 - 2018

2015 - 2018

Yüksek Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Türkiye

2010 - 2015

2010 - 2015

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2018

2018

Yüksek Lisans

Heterotopyanın Alansallığı: Emek Bölgesi, Bursa Örneğinde Heterotopik Mekanın Bir Koşulu Olarak Kentsel Eşikler

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Araştırma Alanları

Şehir ve Bölge Planlama

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

2019 - 2019

2019 - 2019

Öğretim Görevlisi

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

2017 - 2019

2017 - 2019

Araştırma Görevlisi

Bursa Teknik Üniversitesi, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Heterotopyanın Alansallığı: Heterotopolojinin Temel Mekansal Koşulu Olarak Kentsel Eşikler

ŞEVİK E. , ÇALIŞKAN O.

II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2018, ss.889-909

2016

2016

Emergent Heterotopias of Squatter Settlements: The Changing Role of the Other in the case of Turkey

ŞEVİK E.

International Symposium on Urban Design, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2016, ss.44-50

2017

2017

Territoriality of Heterotopia: Thresholds As The Condition Of Heterotopian Space

ŞEVİK E.

Rowe Rome Conference 2017, Roma, İtalya, 22 - 25 Haziran 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

2016

2016

Mars City Design: International Design Competition

EFEOĞLU H. E. , ŞEVİK E. , TÜMTÜRK O.

CATALOGUE 01: METU MASTER OF URBAN DESIGN, Dr. Olgu Çalışkan, Editör, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayın Evi, Ankara, ss.192-197, 2016