Education Information

Education Information

 • 2011 - 2020 Doctorate

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Turkey

 • 2002 - 2007 Undergraduate

  Hacettepe University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Turkey

Foreign Languages

 • B1 Intermediate Spanish

 • C1 Advanced English

 • B1 Intermediate Portuguese