Araştırma Alanları

  • Olasılık Kuramı, Stokastik Süreçler