Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

WLS Expression in ER+ Breast Cancers

International Congress of the Mol. Biology Association of Turkey, İzmir, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2018, ss.72