Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“Kent dokusunda tarihin izlerini aramak: bir Osmanlı kenti olarak Kars”

Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı, III. Kentsel Morfoloji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, TUBİTAK ve ODTÜ Geliştirme Vakfı, Der. C. Bilsel, O. Çalışkan, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, ISBN: 978-975-429-411-8, Ankara, ss:231-252, Ankara, Turkey, 3 - 05 May 2021, vol.1, pp.231-252

Kent Dokusunda Tarihin İzlerini Aramak: Bir Osmanlı Kenti Olarak Kars

TÜRKİYE KENTSEL MORFOLOJİ ARAŞTIRMA AĞI III. KENTSEL MORFOLOJİ SEMPOZYUMU- KENT MORFOLOJİLERİ KENTSEL FORM ARAŞTIRMALARINDA ÇOK BOYUTLU YAKLAŞIMLAR, Ankara, Turkey, 3 - 05 May 2021, pp.231-251 Creative Commons License

Other Publications

Metrics

Publication

5

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals