Education Information
2011 - 2018 Doctorate, Ihsan Dogramaci Bilkent University, Faculty Of Scıence, Department Of Molecular Bıology And Genetıcs, Turkey
2007 - 2011 Undergraduate, Ihsan Dogramaci Bilkent University, Faculty Of Scıence, Department Of Molecular Bıology And Genetıcs, Turkey
Foreign Languages
English, C1 Advanced
Research Areas
Molecular Biology and Genetics, Moleculer Biology of Cancer
Academic Titles / Tasks
2020 - Continues Lecturer PhD, Middle East Technical University, Graduate School of Informatics, Medical Informatics
Courses
2019 - 2020 APPLICATIONS OF BIOINFORMATICS IN MOLECULAR BIOLOGY, Postgraduate
Advising Theses
2023 Kahraman D. C., Muyan M., Postgraduate, E.AKAR(Student), MECHANISMS OF SYNERGISTIC ANTITUMOR EFFECT OF NAPROXEN AND SORAFENIB IN HEPATOCELLULAR CARCINOMA
2022 Kahraman D. C., Muyan M., Postgraduate, N.ECE(Student), IN VITRO AUTOCRINE SECRETION OF INFLAMMATORY CYTOKINES IN RESPONSE TO DRUG STRESS IN HCC AND LCSC POPULATIONS
2021 Kahraman D. C., Muyan M., Postgraduate, B.BINARCI(Student), BIOACTIVITY ANALYSIS OF NOVEL INDOLE DERIVATIVES ON HEPATOCELLULAR CARCINOMA AS SIRTUIN INHIBITORS
Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI
Articles Published in Other Journals
Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings
Supported Projects
2023 - 2026 Hepatosellüler Karsinomada Hippo Sinyal Yolağı Hedefli Bileşiklerin Mekanizmasının Aydınlatılması, TUBITAK Project
2022 - 2025 Öncü Bileşik Optimizasyonu ile Tasarlanan Antikanser Etkili Olabilecek Yeni Bileşiklerin Sentezi, Yapı-Etki İlişkileri ve Moleküler Etki Mekanizmalarının İncelenmesi, TUBITAK Project
2020 - 2023 Hepatosellüler Kansere Özgü Ctdna Tayini Için Düşük Enerji Ile Uyarılabilen Ve Çoklu Analize Olanak Sağlayan Mikroakışkan Tabanlı Ve Üst-Çevirici Nanopartikül-Kuantum Nokta Hibrid Yapılı Fotoelektrokimyasal Sensörün Geliştirilmesi, TUBITAK Project
2020 - 2022 Derin Öğrenme Bazlı Farmakogenomik Modelleme ile Geniş Çaplı Kanser Hücre Hattı İlaç Yanıt Tahmini, Turkey Institutes of Health Administration Project
Memberships / Tasks in Scientific Organizations
2019 - Continues American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), Member
2019 - Continues Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği, Member
2017 - Continues American Association for Cancer Research (AACR), Member
2016 - Continues Moleküler Kanser Araştırma Derneği (MOKAD), Member
2016 - Continues European Association for Cancer Research (EACR), Member

Metrics

Awards
September 2023 Young Basic Cancer Researcher Award, Moleküler Kanser Araştırmaları Derneği (Mokad)
August 2019 International Early Career Investigator Award, American Association For The Study Of Liver Diseases
May 2019 Special Mention Poster Award, Enformatik Enstitüsü, Metu
October 2017 Best Poster Award, 5Th International Bau Drug Design Congress