Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Early Miocene insectivores of Gokler (Kazan Basin, Central Anatolia, Turkey)

PALAEOBIODIVERSITY AND PALAEOENVIRONMENTS, cilt.99, ss.701-722, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Post-Miocene Deformation in the South of the Galatean Volcanic Province, NW of Central Anatolia (Turkey)

TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, cilt.17, ss.653-672, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tectonostratigraphic Evolution Of An Arc Trench Basin On Accretionary Ophiolitic Melange Prism Central Anatolia Turkey

The Bulletin of Turkish Association of Petroleum Geologists, cilt.9, ss.1-12, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Engineering geological evaluation of the Of Solaklı Hydropower Development Project NE Turkey

Bulletin of International Association of Engineering Geology, cilt.47, ss.97-107, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri