Prof.Dr.

FUAT BORA ROJAY


Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Eğitim Bilgileri

1985 - 1993

1985 - 1993

Doktora

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

1982 - 1985

1982 - 1985

Yüksek Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

1977 - 1982

1977 - 1982

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1993

1993

Doktora

Tectonostratigraphy and neotectonic characteristics of the southern margin of Merzifon-Suluova basın (central pontides, Amasya)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

1985

1985

Yüksek Lisans

tectonostratigraphic characteristics of the Kelkit valley subzone of the North Anatolian Fault Zone

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Araştırma Alanları

Genel Jeoloji, Saha Jeolojisi (Genel Haritalar, Grafikler), Stratigrafi, Tektonik (Paleotektonik, Neotektonik, Sismotektonik), Yapısal Jeoloji, Jeoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

2001 - 2013

2001 - 2013

Doç.Dr.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

1997 - 2001

1997 - 2001

Yrd.Doç.Dr.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

1993 - 1997

1993 - 1997

Öğretim Görevlisi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

1983 - 1993

1983 - 1993

Araştırma Görevlisi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2005

2005

Plio-quaternary evolution of the Kucuk Menderes Graben southwestern Anatolia, Turkey

Rojay B. , TOPRAK V., Demirci C., Suzen L.

GEODINAMICA ACTA, cilt.18, ss.317-331, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

1998

1998

Middle Jurassic Lower Cretaceous biostratigraphy in the Central Pontides (Turkey): Remarks on paleogeography and tectonic evolution

Rojay B. , Altiner D.

RIVISTA ITALIANA DI PALEONTOLOGIA E STRATIGRAFIA, cilt.104, ss.167-179, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan YayınlarAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 626

h-indeksi (WOS): 14