Değerli Araştırmacılarımız,

Sayıştay Başkanlığı tarafından “Üniversiteler tarafından yürütülen veya desteklenen projelerin (BAP, TÜBİTAK, SANTEZ vb.) denetimi” üzerine ülke çapında konu denetimi yapılmaktadır. Bu kapsamda üniversitelerin bazı verilerini analiz edebilmek için çeşitli kriterlerde bilgiler istenilmektedir. İstenilen bilgilerin beklenilen tarihte gönderilmemesi üniversitenin söz konusu bilgileri üretemediği ve/veya veremediği şeklinde raporlanacaktır.

Bu kapsamda bilgilerin sağlıklı ve hızlı bir şekilde çıkarılabilmesi için öğretim üyelerimizin 15.11.2019 tarihine kadar aşağıda belirtilen hususları tamamlamaları gerekmektedir.

  1. Tüm öğretim üyelerimizin AVESİS (https://avesis.metu.edu.tr/) bilgilerini güncellemesi ve çalışma alanlarını Kimlik & Profil Bilgileri / Profil Bilgileri sekmesi altında yer alan WoS, ARBİS araştırma alanlarından manuel olarak güncellemesi gerekmektedir.
  2. Öğretim üyelerimizin projeleri üzerinden ürettikleri çıktılarının (makale, kitap, bildiri vb.) hangi proje türü (BAP, TÜBİTAK, AB vb.) kapsamında üretildiğinin belirlenebilmesi ve elde edilen akademik çıktıların ölçülebilmesi/değerlendirilebilmesi amacıyla, AVESİS üzerinden ilgili projeleri ile eşleştirme işleminin manuel olarak yapılması gerekmektedir. Bu işlemin yapılabilmesi için AVESİS bilgi sistemine giriş yaparak, yayınlar/detay menüsü üzerindeki ilgili adımları takip ederek yayının ilgili proje ile eşleştirilerek kaydedilmesi gerekmektedir.
  3. BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projelerden üretilen çıktıların bilgilerini BAPSİS üzerinden de bildirmeleri gerekmektedir


AVESİS ve BAPSİS ile ilgili her türlü sorunuz için Doç. Dr. Hüsnü Dal (dal@metu.edu.tr) veya Seval Batan (sevalb@metu.edu.tr) ile temasa geçerek BAP Koordinatörlüğünden destek alabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Doç. Dr. Hüsnü DAL
BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü