Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Yaptığı Tezler

Yüksek Lisans, Öğretmen Adaylarının Davranışsal Tutumlarının Yordayıcılarının Ve Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Sağlayıcıların Ve Engelleyicilerin Belirlenmesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015

Araştırma Alanları

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi, Bilgi Güvenliği ve Güvenilirliği, Bilgisayar Ağları

Akademik Unvanlar / Görevler

Öğretim Görevlisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 2020 - Devam Ediyor
Araştırma Görevlisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 2014 - 2020
Araştırma Görevlisi, Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2013 - 2013

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Metrikler