Education Information

Education Information

 • 1991 - 1992 Post Doctorate

  University of California, Santa Barbara, Mühendislik, Kimya ve Nüklear Müh., United States Of America

 • 1984 - 1985 Post Doctorate

  Tokyo University, Mühendislik , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Japan

 • 1974 - 1977 Doctorate

  Lomonosov Moscow State University, Fizik, Katı Hal Fiziği, Russia

 • 1969 - 1974 Undergraduate

  Bakü Devlet Üniversitesi, Fizik, Katı Hal Fiziği, Azerbaijan

Dissertations

 • 1990 Doctorate

  Ni-ve Fe-esaslı alaşımlarda atomların düzenlenme süreçlerine statik ve dinamik bozulmaların etkisi

  Tiflis Devlet Üniversitesi, Fizik, Katı Hal Fiziği

 • 1977 Doctorate

  ATOMLARININ BOYUTLARINDA BÜYÜK FARK OLAN KATI ÇÖZELTİLERDE ATOMLARIN YEREL DÜZENLENME SÜREÇLERİNİN (SHORT-RANGE ORDER) PSÖDOPOTANSİYEL TEORİSİ VE X-IŞINLARININ DİFÜZ SAÇILMASI (DIFFUSE SCATTERING) YÖNTEMLERİYLE ARAŞTIRILMASI

  Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi, Fizik, Katı Hal Fiziği

Foreign Languages

 • C2 Mastery Russian

 • C1 Advanced English

 • C2 Mastery Azerbaijani

 • C1 Advanced Turkish