Genel Bilgiler

Biyografi

Ayşegül AKSOY, lisans diplomasını Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nden aldıktan sonra, 1 yıl Portekiz’de Öğretmenlik Stajı yaptı. Arkasından Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında master derecesi elde etti. Master öğrenimi sırasında görme engelli sporculara gönüllü olarak refakatçilik yapmaya başladı ve 2012 yılında “Uyarlanmış Fiziksel Aktivite’nin Dünya’daki Durumu” başlıklı programa katılarak 20 ECTS kredilik bir diploma aldı. 2014 yılında Finlandiya, İtalya, Çekya, Bulgaristan ve Türkiye’nin ortaklığında “Engelli Sporları ve Sağlık; Oyun ve Aktivite Uyarlamaları” projesinin yürütücüleri arasında yer aldı ve aynı programda “Uyarlanan Beden Eğitimi’nin Türkiye’deki Durumu” başlıklı bir dersi okuttu. 2016 yılında ODTÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nde doktora eğitimine başladı. 2015 yılından bu yana Finlandiya Haaga-Helia Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde “Avrupa Uyarlanmış Beden Eğitimi Diploma Programı”nda “Yaşlılarda Fiziksel Aktivite” dersini okutmakta. 2017 yılından bu yana Uluslararası Uyarlanmış Fiziksel Aktivite Federasyonu Yürütme Komitesi Öğrenci Temsilcisidir. Bu yılın Temmuz ayında Amerika’da yapılacak olan Uluslararası Uyarlanmış Fiziksel Aktivite Sempozyumu’nun Uluslararası Gönüllü Öğrenci Programı Koordinatörlüğü’nü yapmaktadır. Doktora araştırmalarında Beden Eğitimi öğretmenlerinin yardımcı teknolojilerle uyarlanan ders ortamları hazırlamaları konularında çalışmalar yürütmektedir. Bu konuda 2018 yılında yaptığı bir çalışması ile Finlandiya Yaratıcı Eğitim Konseyi ve Tampere Üniversitesi’nin yaptığı bir Konferans’ta en iyi sunum ödülü almış ve aynı Konseyin 2019 yılında Hindistan’da yapacağı Konferansa davetli konuşmacı olarak katılması istenmiştir. Bisiklet kullanıcısıdır. 

Kurum Bilgileri

Birim
Eğitim Fakültesi
Bölüm
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

İletişim

E-posta
aksoya@metu.edu.tr
Web Sayfası
https://avesis.metu.edu.tr/aksoya
İş Telefonu
+90 312 210 4014 Dahili: 4016