Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Neolitik Çatakhöyük Güney Alanından Alınan Sıva Örnekleri Üzerine Arkeometrik Çalışmalar

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (34. Arkeometri Sonuçları Toplantısı), Çanakkale, Turkey, 07 May 2018, pp.27-36

Çatalhöyük’ten alınan çeşitli sıva örneklerinin X-ışını kırınım analizi ile incelenmesi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Bursa, Turkey, 22 - 26 May 2017, vol.1, pp.39-51