Gözetleme ve izleme sistem teknolojilerinin çalışanların stres ve verimlilik algıları üzerindeki etkisi: Teknoloji geliştirme bölgeleri, ARGE çalışanları uygulaması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Kara Harp Okulu Komutanlığı, Turkey

Approval Date: 2014

Student: HALİL ERMAN

Supervisor: İBRAHİM SEMİH AKÇOMAK