Biga yarımadası'ndaki (KB Anadolu) alpin öncesi metamorfik kayaçların petrolojik ve yapısal özellikleri


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2011

Student: FIRAT ŞENGÜN

Supervisor: ERDİN BOZKURT