Understanding the notion of university choice in the process of university entrance exam in Turkey: A case study at METU


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Middle East Technical University, Graduate School of Social Sciences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: English

Student: BUSE CEREN OTAÇ

Supervisor: Besim Can Zırh

Abstract:

Bu tezin amacı, yüksek öğrenime geçişin merkezi sınavlar yoluyla yapıldığı Türkiye bağlamında yüksek öğrenime geçiş deneyimini analiz etmektir. Bu doğrultuda, "Türkiye'de merkezi sınavla yüksek öğrenime geçişin koşulları nelerdir? Eğitim sisteminin üniversite seçim sürecini şekillendiren özellikleri nelerdir? Öğrenciler ne gibi stratejiler kullanırlar ve sınava hazırlanmak için sistemin onlara yüklediği roller nelerdir? Öğrenciler sınav puanlarını üniversite tercihi yapabilmekle nasıl ilişkilendirirler? Bu gerçekten bir seçim midir?" soruları hazırlanmıştır. Bu sorulara cevap vermek üzere, saha çalışması, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Temel İngilizce Bölümü'nden 34 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşmeler şeklinde yapılmıştır. Görüşmelere dayanarak, bu çalışma, hem görüşmecilerin sosyo-ekonomik koşullarının hem de eğitim sisteminin yapısal özelliklerinin, yüksek öğrenime geçiş sürecinde üniversite seçimini formüle ettiğini ve kısıtladığını göstermek için üniversite seçimi kavramını problemlileştirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın sonunda, her ne kadar yüksek öğrenime geçiş mevzusu, üniversite tercihi söylemi üzerinden şekilleniyor olsa da, merkezi sınav yapısının ve sınavın uygulanışının baskınlığı sebebiyle, sınavın kendisinin öğrencilerin üniversite tercihi yapmalarının önünde önemli bir engel olarak işlediği sonucuna varılmıştır.