Ergenlerin sürekli öfke-öfke ifade tarzları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2005

Student: NEVİM DEMİRCİ DANIŞIK

Supervisor: ÖZGÜR ERDUR BAKER