Dynamics of knowledge production: The case of social research industry in Turkey


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Middle East Technical University, Graduate School of Social Sciences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: English

Student: GÜLPER KIRAÇ

Supervisor: Besim Can Zırh

Abstract:

Dünyada bilgi üretimi dinamikleri, tüm bilgi üretimi aktörlerini ve tüm disiplinleri etkileyen bir dönüşüm içerisindedir. Bu dönüşümün önemli bir göstergesi de akademik olmayan aktörlerin bilgi üretimi alanına girişidir. Bu çalışma, bu küresel eğilimin uygulamalı sosyal araştırma alanındaki akademik olmayan aktörler aracılığıyla Türkiye'deki bilgi üretim dinamiklerini nasıl etkilediğini sorgulamayı ve yeni ortaya çıkan sosyal araştırma endüstrisi ile ilgili ampirik veriler sağlamayı amaçlamaktadır. Literatüre dayalı olarak bilgi üretimi ve enformasyonun dönüşümünü analiz eden bu çalışma aynı zamanda kapitalizm koşullarında üniversitelerin ve araştırma endüstrisinin arasındaki paralelliği sergilemeye çalışmaktır. Türkiye'de bilgi üretiminin değişen dinamiklerini anlamak için sosyal araştırma endüstrisinin aktörleriyle saha çalışması yürütülmüştür. Bu çalışmanın bulguları, sosyal araştırma sektörü dinamiklerinin, temel olarak uluslararası sivil toplum kuruluşlarının ve bankaların ihtiyaçları ve standartları doğrultusunda belirlendiğini göstermektedir. Sonuç olarak, bilgi, teori ve bağlamla tanımlandığında Türkiye'de sosyal araştırma endüstrisinin, küresel bilgi üretimindeki eğilimlere paralel olarak, bilgi üretiminin aktörü olarak kabul edilemeyeceğini göstermektedir. Sonuç olarak, bu tez, akademik olmayan aktörleri bilgi değil malumat üreticisi olarak konumlandırmayı önermektedir.