An analysis of the effects of urban migration on intergenerational gender roles of alevi women in the case of dişlik village


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Middle East Technical University, Graduate School of Social Sciences, Gender and Women’ Studies, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: English

Student: DENİZ ŞİMŞEK

Supervisor: Besim Can Zırh

Abstract:

Bu çalışmanın amacı kente göç sebebiyle Alevi kadınların kuşaklar arası toplumsal cinsiyet rollerinde oluşan değişimleri onların evlilik, bakım sağlama, emek gücüne katılım ve eğitim pratiklerine odaklanarak incelemektir. Köyden kente göçle birlikte; hem Alevi sosyo-dinsel yapısı hem de Alevilerin topluluk içi ilişkileri değişmiştir. Bu anlamda, kentsel alan bu değişimlerin gözlemleneceği sahneyi oluşturmaktadır. Alevi kadınları, bir zamanlar kapalı bir köy topluluğuyla sınırlı olan, 'kamusal alan'a katılabilir duruma gelmeye başlamıştır. Hem Alevi olma hem de kadın olma faktörlerinin birleşimi, Alevi kadınlarının kuşaklar boyunca kentleşme deneyimlerini etkilemiştir. Bu araştırma Alevi kadınlarının kentsel göç sürecindeki deneyimlerine ışık tutmayı ve tek bir Alevi köy topluluğundan beş farklı aileye ve onların üç kuşak kadınına odaklanarak zamansal bir harita çizmeyi amaçlamaktadır. Bu araştırmanın bir başka önemli amacı ise bu kadınların kuşaklar arası toplumsal cinsiyet rollerindeki değişimleri ve devamlılıkları incelerken onların kendi hikayelerini anlatmalarına olanak sağlamaktır. Kadınların deneyimlerinden bilginin üretilmesi bu feminist çalışmanın temel bir özelliğidir. Türkiye'de 1950'lerden itibaren başlayan sosyo-ekonomik değişimler anlaşılmaya kalkışılırken bu kadınların kendi 'Alevi kadını' olma deneyimleri ortaya konulacaktır.